Maart 1815: Proclamatie Willem I

Koning Willem I in koningsmantel

Koning Willem I in koningsmantel

In maart 1815 sprak Willem I een proclamatie uit over het nieuwe koninkrijk van Nederland en België. Dat koninkrijk was ingesteld door het Congres van Wenen.

De Europese mogendheden vonden dat ten noorden van Frankrijk een sterke bufferstaat moest bestaan. Na de Napoleontische oorlogen wilden zij het agressieve Frankrijk kunnen beteugelen.

Nederlandsche Staatscourant, 1815

Nederlandsche Staatscourant, 1815

Willem I kon zich er goed in vinden. Eindelijk was hij een vorst met een substantieel grondgebied. Dat duurde tot 1839. Het samenvoegen van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden werkte niet en België werd een zelfstandige staat.

Tweehonderd jaar later klinken er geluiden om België op te splitsen in een Vlaamse en een Waalse staat.

Bericht in de Nederlandsche staatscourant van 18 maart 1815:

“De plegtige proclamatie van den souvereinen vorst, als Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau en Hertog van Luxemburg, heeft, gisteren, in de Residentie plaats gehad. Dezelve werd, des morgens, vroegtijdig, door het luiden en bij afwisseling door het bespelen der klokken, den volke aangekondigd.

Z.K.H. begaf zich, des voormiddags ten tien uren, naar de vergadering van de Staten-Generaal, te dien einde bijeen geroepen. Het oogenblik van Hoogstdeszelfs vertrek werd door een vorstelijk salvo van drie en dertig langzaam op elkaar volgende kanonschoten aangekondigd. (…)

Z.K.H. werd door eene Commissie van de Staten-Generaal onder aan den trap ontvangen, en, binnen de vergaderzaal geleid zijnde, plaatste zich op den troon, voor Hoogstdenzelven bestemd; zoo als ook Z.D.H. de voor hem bestemde zitting innam, terwijl de Groot- en andere Officieren den troon omringden, en de Pages op de trappen van denzelven nederzaten.

Hierop deed Z.K.H. de volgende aanspraak: (…)

De vereeniging en ineensmelting van al de Nederlandsche Gewesten tot denzelfden Staat is, in meer dan één tijdsgewricht, onder Karel den Vijfden, bij Vader Willem, later nog, het voorwerp der wenschen en pogingen van verlichte en vaderlandlievende mannen geweest. Eene ernstige beschouweing heeft ook mij overtuigd, dat, zonder zoodanige vereeniging, zonder werderkeerige trouw en onderstand, de onafhankelijkheid dier gewesten op te zwakke grondslagen rust, en het ééne gedeelte na het ander de speelbal worden moet van iederen naburigen Staat, die zijn regt naar zijne overmagt zouden willen afmeten. (…)

Lees het volledige historische krantenartikel op Delpher

Vorige bericht

Naar de rubriek

 

Nieuws van Toen

Benieuwd naar wat er vroeger speelde rond deze tijd? De Koninklijke Bibliotheek (KB) brengt in deze rubriek het heden met het verleden samen. De historische krantenartikelen die uitgelicht zijn, berichten over grote gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis, maar ook over het ‘kleine nieuws’. Deze artikelen, en miljoenen andere berichten van vroeger, zijn te vinden op de website Delpher.nl..

De onthoofding van Egmond en Horne in Brussel in 1567: 'Egmond en Horne kregen de schuld van alles wat sinds de tijd van de gehate Granvelle tot op heden was voorgevallen, waarbij de verdenking werd opgeworpen dat zij en Oranje een plan hadden gemaakt om de Nederlanden onderling te verdelen en de koning met geweld van wapenen buiten te sluiten. (...) Hun hoofden stonden enige tijd op staken. Oranje werd verbannen. (Illustratie Frans Hogenberg, 1616)
Sarah Eva Vleeschhouwer (Foto: JHM)

[caption id="attachment_40598" align="alignnone" width="600"] In memoriam voor Herman en Sarah Vleeschhouwer

De Tweede…

- advertentie-


Historiek heeft een gratis mobiele appGeschiedenis zoeken


Gerelateerde uitgaven:Yuri Visser

About Yuri Visser

view all posts

Yuri Visser (1979) is de oprichter van Historiek. Vanuit Ermelo - waar hij samen met zijn partner en dochter van 4 woont - voert hij redactie over het platform (en de aanverwante projecten). Email: yurivisser@gmail.com | Twitter: yvisserDownload onze gratis app voor smartphone en tablet!

Historiek heeft een mobiele app, zowel beschikbaar voor Android als voor iPhone en iPad. Via de geschiedenis-app blijft u altijd op de hoogte van onze laatste berichten. Ook boekbesprekingen, blogs en onze historische achtergrondverhalen zijn via de app te lezen. Alle berichten die online staan, staan ook in de app. De geschiedenis-app wordt voortdurend uitgebreid en is natuurlijk helemaal gratis. Geschiedenis in de broekzak!

Download de app via de volgende links: