De Witkar – Auto’s delen in de jaren zeventig

De zogeheten Witkar, een kleine elektrische auto die gedeeld kon worden met andere gebruikers en in 1972 in Amsterdam werd geïntroduceerd, was zijn tijd ver vooruit. Een doorslaand succes werd het milieuvriendelijke wagentje echter niet…

Een project van provo Luud Schimmelpenninck

Het rampjaar van Zutphen (1572)

De plundering en uitmoording van Zutphen na de inname van de stad in november 1572 is in de geschiedschrijving over de Tachtigjarige oorlog een van de grote gruweldaden van de Spanjaarden geworden.

Nieuwe historische atlas van Zutphen – Christiaan te Strake, Michel Groothedde en Willem Frijhoff

Gaat in, gaat in gereed, de stoof is heet

Het middeleeuwse openbare badhuis wordt sinds de negentiende eeuw voorgesteld als bordeel, als schouwtoneel van vermeende middeleeuwse losbandigheid en seksualiteit. Fabiola van Dam laat zien dat het om een veelzijdiger fenomeen gaat. Het badhuis was een stedelijke basisvoorziening die individuele mensen in staat stelde om lichamelijk en mentaal gezond te leven. Het bevorderde ook de openbare gezondheid.

Heiligenlevens in vroegmiddeleeuws West-Europa

Heiligenlevens of hagiografieën (in het Latijn vitae geheten) zijn een belangrijke bron voor historici. Dit geldt zeker voor de periode van de vroege middeleeuwen waarvan, in tegenstelling tot later eeuwen, weinig is overgeleverd.

Bloedige Tjiomas-affaire (1886) blijft de geesten verdelen

Eerst een dode door een moordaanslag, daarna vier met klewangs afgemaakte mensen en tot slot 33 doodgeschoten ‘inlanders’ en 54 gewonden van wie er acht alsnog bezweken. Dat was in 1886 de menselijke tol van de Tjiomas-affaire op West-Java. Het was de geruchtmakendste Indische ‘affaire’ in de negentiende eeuw.