Adverteren op Historiek

Historiek is een populair online geschiedenismagazine. We trekken een breed, historisch geïnteresseerd publiek. Adverteren op Historiek is mogelijk en kan op verschillende manieren.

We kunnen zowel campagnes opzetten voor grotere bedrijven en instellingen als voor kleinere adverteerders of particulieren. We nemen graag met u de mogelijkheden door.

Yuri Visser
t: +31(0)341-843147
e: yuri.visser@historiek.net

Historiek v.o.f.
Van Veldhuijsenweg 19,
3851 JP Ermelo

KvK-nummer: 08220576
Bankrekening: 58.81.04.329 (ABN)

Stuur ons een bericht: