Amos (profeet)

Amos (profeet)Profeet afkomstig uit de stad Tekoa in de buurt van Bethlehem. Behoort tot een van de twaalf kleine profeten uit het Oude Testament of de Tenach.

De profeet Amos, wiens naam geboren of een last betekent, was een veeboer en moerbeivijgenkweker en werd volgens het bijbelboek Amos uit het Oude Testament in de achtste eeuw voor Christus naar het noordelijke rijk Israël gezonden om daar te profeteren. Hij profeteerde tegen het volk Israël en het huis van Jerobeam II, een Israëlische koning die regeerde van 786 tot 746 voor Christus.

Amos begon met prediken nadat hij visoenen had gezien van naderend onheil als een sprinkhanenplaag, een verterend vuur en een visioen waarin hij de gestalte van God zag die met een paslood de breuken in een muur opnam en constateerde dat deze niet meer te herstellen waren.

- advertentie -

Uit het derde visoen dat Amos kreeg bleek dat zijn voorbeden voor het volk het goddelijke raadsbesluit niet meer konden beïnvloeden. De profeet schreef dat Israël zich tegenover God niet kon beroepen op een uitverkiezing:

Amos 9:7 (NBG)

Zijn jullie voor mij soms meer dan de Nubiërs, Israël? – spreekt de HEER. Ik heb jullie uit Egypte weggeleid, maar ook de Filistijnen uit Kreta en de Arameeërs uit Kir.

In het vijfde hoofdstuk van het bijbelboek Amos blijkt duidelijk dat de profeet predikte tegen een overdreven uitbundige levensstijl van de rijken en tegen de onderdrukking van armen.

De prediking van Amos zou slechts enkele dagen in de herfst van 750 of 749 voor Christus geduurd hebben.

Geopende Koran Islamitisch wetgeleerde, theoloog. Aanhanger van het soefisme.…
Griekse theoloog en bisschop van Ikonium. Studeerde in Antiochië en vestigde zich…

- advertentie-


Historiek heeft een gratis mobiele appGeschiedenis zoeken


Gerelateerde uitgaven:Historiek

About Historiek

view all posts

Historiek verbindt actualiteit met geschiedenis en richt zich op een breed publiek. Van geïnteresseerde leek tot professional. Ons motto: "Omdat we ook van gisteren zijn". Meeschrijven? Tips? Mail ons: info@historiek.netDownload onze gratis app voor smartphone en tablet!

Historiek heeft een mobiele app, zowel beschikbaar voor Android als voor iPhone en iPad. Via de geschiedenis-app blijft u altijd op de hoogte van onze laatste berichten. Ook boekbesprekingen, blogs en onze historische achtergrondverhalen zijn via de app te lezen. Alle berichten die online staan, staan ook in de app. De geschiedenis-app wordt voortdurend uitgebreid en is natuurlijk helemaal gratis. Geschiedenis in de broekzak!

Download de app via de volgende links: