Over Hans Andriessen

Eerste Wereldoorlogkenner en auteur van verschillende boeken over de Grote Oorlog

Laatste artikelen:

Keizer Wilhelm II over de ‘schuldvraag’

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/keizer-wilhelm-ii-over-de-schuldvraag/52188/'></div>Begin volgend jaar verschijnt bij uitgeverij Lannoo in België het boek “Het proces tegen Wilhelm II. Een studie naar de houdbaarheid van de in het Verdrag van Versailles opgenomen aanklachten tegen de Duitse keizer Wilhelm II door de geallieerden”. <!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/keizer-wilhelm-ii-over-de-schuldvraag/52188/'></div>

Ontstaan en oorzaken van de Eerste Wereldoorlog

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/het-ontstaan-van-de-eerste-wereldoorlog/51194/'></div>De Eerste Wereldoorlog is een van de gruwelijkste oorlogen uit de geschiedenis. De strijdende partijen kwamen al snel in een dodelijke omstrengeling terecht.<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/het-ontstaan-van-de-eerste-wereldoorlog/51194/'></div>

De schuldvraag: Wilhelm oorlogshitser?

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/de-schuldvraag-wilhelm-oorlogshitser/50440/'></div>Voornaamste doel van veel geschriften was om de schuld aan de oorlog bij keizer Wilhelm II te leggen als de psychopaat die het Duitse rijk naar de ondergang had gevoerd. <!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/de-schuldvraag-wilhelm-oorlogshitser/50440/'></div>

De Frans-Russische militaire conventie 1892/1893

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/de-frans-russische-militaire-conventie-18921893/50033/'></div>In de historiografie van de Eerste Wereldoorlog wordt veelal opgemerkt dat het feit dat Duitsland als eerste tot de aanval overging en België en Luxemburg binnentrok, overduidelijk aantoont dat Duitsland zonder meer schuldig moet worden geacht aan het begin van de Eerste Wereldoorlog.<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/de-frans-russische-militaire-conventie-18921893/50033/'></div>

De Franse voorbereidingen op de Eerste Wereldoorlog

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/de-franse-voorbereidingen-op-de-eerste-wereldoorlog/49729/'></div>Het Fashoda incident, de Marokkocrises. De oorlogsplannen en de betekenis van de Russische mobilisatie. De invloed van de Franse president Poincaré op het uitbreken van de oorlog, het verraad van Italië en de medeschuld van Frankrijk aan het ontstaan van de oorlog<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/de-franse-voorbereidingen-op-de-eerste-wereldoorlog/49729/'></div>

Het Duitse beroep op ‘noodweer’ bij de aanval op België in 1914

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/het-duitse-beroep-op-noodweer-bij-de-aanval-op-belgie-in-1914/49447/'></div>Het geheime Frans-Russische militaire verdrag van 1892/1893, de Russische algemene mobilisatie in 1914, de historische context en de juridische visie daarop. De vraag of Duitsland zich kon beroepen...<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/het-duitse-beroep-op-noodweer-bij-de-aanval-op-belgie-in-1914/49447/'></div>

Was Groot-Brittannië verplicht om België te hulp te snellen in 1914?

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/was-groot-brittannie-verplicht-om-belgie-te-hulp-te-snellen-in-1914/49251/'></div>Een van de aanklachten die tegen Duitsland werden ingediend in het vredesverdrag van Versailles luidde dat: “Troepen van het Duitse Rijk opzettelijk de neutraliteit van het Koninkrijk België hebben geschonden ofschoon die neutraliteit uitdrukkelijk door het Duitse Rijk was gegarandeerd”.<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/was-groot-brittannie-verplicht-om-belgie-te-hulp-te-snellen-in-1914/49251/'></div>

De mythe van de Amerikaanse neutraliteit in de periode 1914-1919

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/de-mythe-van-de-amerikaanse-neutraliteit-in-de-periode-1914-1919/48199/'></div>Hoe neutraal was Amerika eigenlijk tijdens de Eerste Wereldoorlog? En mat het land niet met twee maten toen het Duitsland de oorlog verklaarde?<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/de-mythe-van-de-amerikaanse-neutraliteit-in-de-periode-1914-1919/48199/'></div>

Servië, willig werktuig van de grote mogendheden

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/servie-willig-werktuig-van-de-grote-mogendheden/47945/'></div>Servië en de Eerste Wereldoorlog. Een achtergrondartikel van Hans Andriessen.<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/servie-willig-werktuig-van-de-grote-mogendheden/47945/'></div>

Keizer Wilhelm II en de Brits-Duitse controverse over de opbouw van de Duitse oorlogsvloot

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/keizer-wilhelm-ii-en-de-brits-duitse-controverse-over-de-opbouw-van-de-duitse-oorlogsvloot/47394/'></div>Het is alweer ruim 100 jaar geleden dat Wilhelm II gezegd schijnt te hebben ‘Unsere zukunft liegt auf dem Wasser’. En zoals zo vaak als Wilhelm iets zei, had hij ook deze woorden achteraf misschien maar beter niet kunnen uitspreken.<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/keizer-wilhelm-ii-en-de-brits-duitse-controverse-over-de-opbouw-van-de-duitse-oorlogsvloot/47394/'></div>

De Britse rol bij het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/de-britse-rol-bij-het-ontstaan-van-de-eerste-wereldoorlog/47195/'></div>Het Britse ultimatum zou die nacht om 12 uur aflopen en zwijgend wachtte men op de reactie uit Berlijn. Grey beende nerveus heen en weer. Pas nu drong de volle zwaarte van zijn buitenlandse politiek van de afgelopen jaren tot hem door.<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/de-britse-rol-bij-het-ontstaan-van-de-eerste-wereldoorlog/47195/'></div>

De ondergang van de Duitse vloot te Scapa Flow

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/de-ondergang-van-de-duitse-vloot-te-scapa-flow/46826/'></div>Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog was het een chaos bij de Hochseeflotte, de belangrijkste oorlogsvloot van de Kaiserliche Marine. <!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/de-ondergang-van-de-duitse-vloot-te-scapa-flow/46826/'></div>

Oorlogsmoeheid: Brits-Franse problemen aan het eind van de Eerste Wereldoorlog

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/oorlogsmoeheid-brits-franse-problemen-aan-het-eind-van-de-eerste-wereldoorlog/46523/'></div>Tijdens besprekingen met de Britse regering over mogelijke wapenstilstandsonderhandelingen eind 1918, adviseerde de Britse opperbevelhebber generaal Haig zijn regering de wapenstilstandseisen voor Duitsland niet te zwaar te maken...<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/oorlogsmoeheid-brits-franse-problemen-aan-het-eind-van-de-eerste-wereldoorlog/46523/'></div>

Het ‘Plan Ludendorff’

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/het-plan-ludendorff/46471/'></div>Ludendorff stelde voor om, zodra de wapenstilstand een feit was van die rustpauze gebruik te maken om bliksemsnel over de Maas terug te trekken en daarbij het vrijkomende “niemandsland” zo grondig en totaal te verwoesten dat het de geallieerden maanden zou kosten om het Duitse leger te volgen. <!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/het-plan-ludendorff/46471/'></div>