Bijzonder graf uit nieuwe steentijd gevonden bij Twello

Bij Twello, een dorp in de buurt van Deventer, hebben archeologen een zeldzaam graf uit de nieuwe steentijd gevonden. De gemeente Voorst heeft dat bekendgemaakt.

Still NOS-video

Still NOS-video


Archeologen doen onderzoek in Twell naar aanleiding van de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk. Tijdens het onderzoek zijn resten uit verschillende archeologische periodes ontdekt. Het gaat daarbij met name om resten van nederzettingen uit de midden-bronstijd (ca. 1500-
1100 v.Chr) en de late bronstijd tot midden-ijzertijd (1100-500 v.Chr.).

In de laatste week van de opgraving werd een zeer bijzondere vondst gedaan. De archeologen stuitten toen binnen een ronde greppel op een zogenaamd inhumatiegraf uit een veel oudere periode, namelijk van de Enkelgrafcultuur (2900-2500 v.Chr) uit de nieuwe steentijd. De gemeente Voorst:

- advertentie -

Het gaat bij dit graf en de greppel zeer waarschijnlijk om de resten van een veel oudere grafheuvel die in latere periodes nog als zodanig herkenbaar was en die gebruikt is als focuspunt voor de stichting van een nieuw grafveld in een jongere periode.

In het graf zijn door de zuren in de grond geen botten bewaard gebleven. De locatie van het lichaam tekent zich af door een bruine verkleuring waardoor een zogenaamd lijksilhouet ontstaan is. Het lijksilhouet is volgens de onderzoekers uitzonderlijk goed geconserveerd waardoor precies te zien is op welke manier de dode begraven is.

Conservering

De dode is in hurkhouding begraven, liggend op de linkerzijde. Als bijgiften zijn een complete versierde aardewerken beker, een geslepen stenen bijl en een vuurstenen mes meegegeven. Na vergelijking met andere graven waar wel botmateriaal bewaard gebleven is, stellen de archeologen dat de bijgiften vermoedelijk wijzen op de begraving van een man.

Graven uit deze periode worden maar zelden onderzocht en zijn dus zeer bijzonder. Het graf zal daarom op verzoek van de gemeente Voorst compleet geborgen en geconserveerd worden. Na het bloklichten van het graf wordt het in zijn geheel vervoerd naar een laboratorium voor verder onderzoek. Het zal daarna geconserveerd worden en uiteindelijk tentoongesteld worden voor het publiek.

Reconstructie paalwoningen
Reconstructie paalwoningen In de Alpen liggen 111 archeologische…
Archeologisch onderzoek in de loopgraaf - Foto: RAAP
Foto van een willekeurige loopgraaf uit de Eerste…

- advertentie-


Historiek heeft een gratis mobiele appGeschiedenis zoeken


Gerelateerde uitgaven:Yuri Visser

About Yuri Visser

view all posts

Yuri Visser (1979) is de oprichter van Historiek. Vanuit Ermelo - waar hij samen met zijn partner en dochter van 4 woont - voert hij redactie over het platform (en de aanverwante projecten). Email: yurivisser@gmail.com | Twitter: yvisserDownload onze gratis app voor smartphone en tablet!

Historiek heeft een mobiele app, zowel beschikbaar voor Android als voor iPhone en iPad. Via de geschiedenis-app blijft u altijd op de hoogte van onze laatste berichten. Ook boekbesprekingen, blogs en onze historische achtergrondverhalen zijn via de app te lezen. Alle berichten die online staan, staan ook in de app. De geschiedenis-app wordt voortdurend uitgebreid en is natuurlijk helemaal gratis. Geschiedenis in de broekzak!

Download de app via de volgende links: