Categorie: Boekbesprekingen

We bespreken geregeld nieuwe historische boeken. De recensies vind je hier. Op zoek naar een overzicht van nieuwe geschiedenisboeken? Bezoek dan deze pagina

Kat-en-muis-spel tussen SS’er en Vaticaanse priester

Een Ierse priester, een Britse butler, een Italiaanse graaf en een Britse militair. Het was geen alledaags viertal dat tezamen “de Raad van Vier” vormde. Met het Vaticaan als uitvalsbasis hielp de verzetsgroep in Rome enkele duizenden geallieerde krijgsgevangenen en Joden ontsnappen aan de nazi’s.

Veteranen van de meidagen

In de interviewcollectie van het Veteraneninstituut liggen veel opgenomen gesprekken met mannen die erbij waren toen op 10 mei 1940 de Duitsers ons land binnenvielen. De meesten van hen, veelal dienstplichtige militairen, hadden geen idee van de hogere politiek of de strategieën van generaals.

De glorie van het Byzantijnse rijk en het vroege christendom

Wie de geschiedenis van het Byzantijnse Rijk bestudeert, kan niet om het fenomeen religieuze kunst heen. De Byzantijnen zagen hun iconen als natuurgetrouwe afbeeldingen, als een soort portretten dus. In de achtste en negende eeuw brak enkele keren bijna een burgeroorlog uit over de positie van deze religieuze afbeeldingen.

De Tweede Wereldoorlog in kleur

Op 10 oktober 1972 overleed de cineast en fotograaf Alphons Hustinx (1900-1972). Hunstinx was een pionier in het fotograferen en filmen in kleur. Na zijn dood liet hij zijn omvangrijk fotografisch archief na aan zijn neef Lodewijk Imkamp. In de collectie trof Imkamp een groot aantal foto’s uit de oorlogsjaren aan.

Mohammed en het ontstaan van de islam

Het is bijna cliché: stukjes over de historische Mohammed beginnen met een verwijzing naar de negentiende-eeuwse Franse geleerde Ernest Renan, die ooit schreef dat de islam was ontstaan en gegroeid “in het volle licht der geschiedenis”. Hij vergiste zich.

Het joodse koninkrijk van Himyar

Himyar is niet wereldberoemd, maar wel belangrijk. In de eerste plaats omdat de Arabische joden en christenen, samen met de mensen van de Hums-beweging, de modellen zijn geweest voor de profeet Mohammed. Een tweede reden is dat de gebeurtenissen in Himyar een stevige contrapunt plaatsen bij het standaardbeeld waarin joden in conflicten met christenen altijd de slachtofferrol hebben.