Categorie: Godsdienst

Johannes Bogerman (1576-1637)

Nederlands gereformeerd theoloog. Werd vooral bekend vanwege zijn voorzitterschap tijdens de Synode van Dordrecht. Johannes Bogerman werd in 1576...

Jacobus Arminius (ca. 1560-1609)

Nederlands protestants godgeleerde. Was hoogleraar theologie in Leiden. Zijn volgelingen werden ook wel arminianen, rekkelijken of remonstranten genoemd. Jacobus...

Martin Buber (1878-1965)

Joodse godsdienstfilosoof. Martin Buber werd op 8 februari 1878 in Wenen geboren als kleinzoon van de zeer rijke Solomon...

Willibrord (ca. 658-739)

Ook wel Willibrordus of ‘apostel der Friezen’. Aartsbisschop en missionaris van Angelsaksische afkomst. De Angelsaksische Willibrord werd geboren in...