Phorcys en Ceto

Phorcys

Een voorhistorische zeegod, ook wel ‘de oude van de zee’genaamd. Phorcys, zoon van Pontus en Gaea, heerst over de gevaren die zich schuilhouden in de diepten van de zeeën. Hij wordt vaak afgebeeld als een met rode stekels bedekte meerman…

Pontus en zijn dochter Ceto

Pontus

De personificatie van de wateren, de zee. Geschapen door zijn moeder Gaea. Samen met haar krijgt hij veel kinderen, waaronder Thaumas en Nereus. Zij staan symbool voor de goede, wonderlijke kanten van de zee. Het onheilspellende, gevaarlijke aspect wordt belichaamd…

Gaea, de Aarde, wordt geboren uit de Chaos

Gaea

De Aarde of oermoeder. Zij is ontstaan uit de Chaos, het begin der dingen. Gaea is de godin van de natuur en wordt vaak afgebeeld als een mollige vrouw die oprijst uit de aarde om haar verbondenheid daarmee te symboliseren….

Hypnos

Hypnus

Tweelingbroer van Thanatus en god van de slaap. Samen met zijn broer leeft hij in de onderwereld waar Hades de scepter zwaait. Andere verhalen vermelden dan hij op het eiland Lemnos woonde. Hypnus is een zoon van Nyx (godin van…

Thanatos

Thanatus

God van de dood. Zoon van Nyx (godin van de nacht) en Erebus (god van het duister). Thanatus heeft een tweelingbroer: Hypnus (god van de slaap). Thanatus leeft in de onderwereld, waar de god Hades de scepter zwaait. Het is…

Uranus

Uranus

De god Uranus staat in de Griekse mythologie voor de hemel. Hij is zowel de zoon als echtgenoot van Gaea (moeder aarde). Samen zijn ze het oudste paar in de griekse mythologie. Ze krijgen onder meer een zoon Cronus, die…

Hades

Hades

God van de dood en de onderwereld. Zijn naam wordt ook vaak gebruikt om de onderwereld – ook wel schimmenrijk genoemd – mee aan te duiden. Tevens god van rijkdom en kostbare metalen, omdat deze diep onder de aarde verborgen…

Cronus

Cronus

De jongste Titaan en zoon van Uranus en Gaea. Cronus werd door zijn vader naar de aarde gegooid, omdat deze jaloers op hem was. Cronus nam echter wraak. Hij castreerde zijn vader en nam de macht over. Uranus zei hem…

Rhea

Rhea

De moeder van Zeus en echtgenote van diens vader Cronus. Bij Cronus kreeg ze de kinderen Hestia, Hera, Demeter, Poseidon, Hades, Zeus – allemaal bewoners van de godenberg Olympus. Rhea was de beschermgodin van smeden. Ze woonde op Kreta waar…

Hèbè

Hèbè

Dochter van Zeus en Hera en godin van de jeugd. Hoewel ze niet behoorde tot de twaalf goden van de Olympus kwam ze er wel vaak. Ze was er drankenschenkster. Veel werd Hèbè niet vereerd in het oude Griekenland. Als…

Eileithyia (rechts)

Eileithyia

Godin van de geboorte. Dochter van oppergod Zeus en Hera (godin van het huwelijk). Eileithyia werd veel aangeroepen tijdens zwangerschappen, net als Hera en Artemis. Want zij waren het die barensnood konden geven maar ook verzachten. Op bevel van haar…

Hestia

Hestia

Godin van de huiselijke haard. Een vredelievende godin, die nooit deelnam aan oorlogen. Bewoner van de Olympus (berg der twaalf hoofdgoden). Dochter van Cronus en Rhea en de oudste zus van Zeus de oppergod. Hestia betekent haard. Op de Olympus…

Hephaistos

Hephaestus

God van de smeedkunst, het vuur en de vulkanen. In de Romeinse mythologie wordt hij Vulcanus genoemd. Hephaestus is een zoon van oppergod Zeus en Hera (godin van het huwelijk). Hoewel Hephaestus hoort tot de twaalf goden van de Olympus…

Artemis

Artemis

Tweelingzus van Apollo en dochter van oppergod Zeus en Leto (godin van de duistere nachten). Artemis behoort tot de twaalf hoofdgoden die op de Olympus woonden. Artemis is de godin van de jacht en de maan. Ze werd eerder geboren…

Apollo

Apollo

Apollo was de god van de zon, muziek, geneeskunde, poëzie en schone kunsten. De god werd geboren uit Zeus en Leto (godin van de duistere nachten). Op de berg der goden – Olympus – had hij zijn woonplaats. Apollo had…

Zephyros

Zephyrus

Zephyrus is in de griekse mythologie een zogenaamde windgod. Hij personificeerde de westenwind. Volgens de mythe zou hij de godin Aphrodite na haar geboorte uit het schuim der zee naar het eiland Cyprus hebben geblazen. Hij was de zoon van…

Ares

Ares

Ares, de god van oorlog en krijgslust, was de zoon van Zeus en Hera. In Griekenland werd hij niet buitensporig vereerd. In het Romeinse Rijk wel. Daar was hij bekend onder de naam Mars. Grieken waren bang voor de oorlogsgod….

Demeter

Demeter

Dochter van Cronus en Rhea. Samen met haar echtgenoot Zeus (tevens haar broer) was ze één van de twaalf bewoners van de berg Olympus. Demeter is de godin van graan, landbouw en vruchten, maar ook van burgerlijke orde en landleven….

Populair deze maand:

- Eerste Wereldoorlog -
- Bombardement op Dresden -
- Scheepswrakken -
- Meisje met de parel -
- Archeologie -
- Boekbesprekingen -