De Nederlandse lintjesregen

Op de laatste werkdag voor Koningsdag worden er in Nederland traditioneel een groot aantal koninklijke onderscheidingen uitgereikt: de zogenaamde Lintjesregen.

Medaille in de Orde van Oranje-Nassau
In 2014 zijn er ter gelegenheid van Koninginnedag in totaal 3154 koninklijke onderscheidingen verleend. In de Orde van de Nederlandse Leeuw zijn vijftien personen gedecoreerd (allen man) en in de Orde van Oranje-Nassau 3139 personen. Nederland heeft in totaal drie verschillende ridderorden, waarbinnen verschillende onderscheidingen bestaan: de Militaire Willems-Orde, de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau.

Koning Willem I stichtte kort na de Slag bij Waterloo (1815) de Orde van de Nederlandse Leeuw. Dit ter beloning van

“Nederlandsche onderdanen, die bewijzen geven van beproefde vaderlandsliefde, bijzonderen ijver en trouw in het volbrengen hunner burgerplichten of buitengewone bekwaamheden in wetenschappen en kunst.”

De orde bestaat nog altijd.

Orde van de Eikenkroon

De meeste mensen die een onderscheiding ontvangen worden echter gedecoreerd in de Orde van Oranje-Nassau. Deze orde werd in 1892 door koningin-regentes Emma toegevoegd. Dit omdat na de dood van koning Willem III een andere orde, de Orde van de Eikenkroon, voor Nederland verloren was gegaan. De Orde van Oranje-Nassau wordt zowel civiel als militair verleend en heeft verschillende klassen.

Net als de Orde van de Nederlandse Leeuw werd de Militaire Willems-Orde ook in 1815 door koning Willem I ingesteld. Deze orde is overigens niet vernoemd naar de koning maar naar Willem met de Hoorn (ca. 752-812). Een middeleeuwse figuur, ook wel Guillaume d’Orange genoemd, die volgens de overlevering de eerste graaf van het zuid-Franse graafschap Oranje was. De Militaire Willems-Orde wordt slechts heel zelden uitgereikt.

Boek: Een hele eer – 200 jaar koninklijke onderscheidingen in Nederland

Meisjesboeken van weleer - Kristine Groenhart
Wat is dat toch? Die dromerige blik in de ogen van generatiegenoten…
Uit: Nederlandsche Historieprenten (1555-1900). Platenatlas ten gebruike bij de studie der Vaderlandsche Geschiedenis, samengesteld en toegelicht door G. van Rijn met medewerking van G.W. Kernkamp (Amsterdam: S.L. van Looy, 1910)
Het begin van Konings- of Koninginnedag als een jaarlijks gevierd feest ligt…

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net