De wereld van Lucas Cranach de Oude

Kruisiging – Lucas Caranch de Oude, ca. 1500
Het Paleis van Schone Kunsten in Brussel exposeert komende winter vijftig schilderijen en ongeveer honderd gravures en tekeningen van Lucas Cranach de Oude (1472-1553).

Na Albrecht Dürer (1471-1528) was Lucas Cranach de Oude een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Duitse schilderkunst in de zestiende eeuw. Hij behoort tot een van de populairste kunstenaars van de noordelijke renaissance.

Lucas Cranach de Oude werd in oktober 1472 geboren in Kronach, een plaats in de huidige deelstaat Beieren die vandaag de dag als ‘geboorteplaats van de beroemde schilder’ jaarlijks veel toeristen trekt. De kunstschilder vernoemde zich ook naar zijn geboorteplaats die toen nog Cranach werd genoemd.

Begin zestiende eeuw vertrok de schilder naar Wenen.Drieluik van de hertog van Saksen – Lucas Cranach de Oude, 1534 (© Hochstift Meißen)

Hij zou drie jaar in die stad verblijven en maakte er verschillende van zijn bekendere werken. In Wenen schilderde hij onder meer verschillende Bijbelse taferelen, heiligenvoorstellingen en portretten.

Aan de hand van werk van Albrecht Altdorfer (1480-1538) en Jörg Breu de Oude (1475-1537) wordt tijdens de tentoonstelling in Brussel stilgestaan bij de invloed die Cranach had op de zogenaamde Donauschool, een benaming voor een kunststroming in Oostenrijk en Zuid-Duitsland – zich concentrerend rond het Donaudal – die met name bloeide onder de regering van keizer Maximiliaan I (1493-1519). De stroming kenmerkte zich onder meer door wat sprookjesachtige weergaven van streeklandschappen met daarin levensechte mensenfiguren.

Een ander deel van de tentoonstelling in Brussel is gewijd aan de tot na 1505. Cranach werd in dat jaar benoemd tot hofschilder van de keurvorst van Saksen: Frederik de Wijze (1463-1525). De schilder vestigde zich in Wittenberg en rivaliseerde in die tijd met de kunstenaars Hans Burgkmair (1473-1531) en Albrecht Dürer (1471-1528). Tijdens zijn eerste jaren in Wittenberg maakte Cranach enkele houtsneden die qua techniek en thema door kunstkenners gezien worden als ronduit spectaculaire werken.

In Wittenberg kwam Cranach ook in contact met kunst uit de Nederlanden en Italië. De tentoonstelling besteedt daar aandacht aan door werk te tonen van kunstenaars als Quinten Massijs, Bernard van Orley en Francesco di Francia.

Lucretia, ca. 1510-1513 – © Human Bios

Cranachs beroemde schilderij van de
‘deugdzame Lucretia’ vormt een opstap naar een onder deel van de tentoonstelling die gewijd is aan de naakten van de kunstenaar. Het referentiekader van deze werken wordt gevormd door werken van kunstenaars als Jacopo de’Barbari, Lucas van Leyden en Albrecht Dürer. In de populaire naakten van Cranach werden erotische en didactische elementen met elkaar verbonden.

In het laatste deel van de tentoonstelling in Brussel staat de reformatie centraal. In Wittenberg leerde de kunstenaar ook Maarten Luther kennen en raakte met hem goed bevriend. In de reformatie was Cranach eigenlijk ‘van alle markten thuis’. Hij bediende beide confessionele werken en schilderde dus net zo goed portretten van Maarten Luther en zijn aanhangers als van diens tegenstanders.

The Melancholy – Lucas Cranach de Oude, 1532 (© Colmar, musée d’Unterlinde)

Volgens het Paleis voor Schone Kunsten is het voor het eerst dat er in een Beneluxland een tentoonstelling wordt gewijd aan Lucas Cranach de Oude. In totaal zijn er dus ongeveer vijftig schilderijen in Brussel te bewonderen. Onder die werken ook het oudst bekende werk op paneel van Carach: de Kruisiging. Ook wordt onder meer het beroemde werk Marteldood van de heilige Catharina geëxposeerd.

Voor de tentoonstelling hebben ongeveer vijftig privéverzamelaars en openbare instellingen een of meerdere werken uitgeleend aan Paleis voor Schone Kunsten. De tentoonstelling getiteld ‘The world of Lucas Cranach’ loopt van 20 oktober 2010 tot en met 23 januari 2011. Bezoek voor meer informatie de website van BOZAR.

Lees ook: ‘Alten Meistern’ uit de renaissance

Afb: Het Spoorwegmuseum In Het Spoorwegmuseum in Utrecht is…
Leunstoel van Gerrit Rietveld - Foto: RijksmuseumHet Rijksmuseum in…

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net