Draconisch? Hoezo draconisch?

Wanneer gesproken wordt over zeer strenge maatregelen, heeft men het wel eens over ‘draconische maatregelen’. Waar komt dat woord eigenlijk vandaan?

Het woord draconisch verwijst naar de oudst bekende Atheense wetgever: Draco. Deze wetgever leefde rond 620 voor Christus en behoorde tot de zogenaamde Attische geboorteadel. Over Draco is verder vrijwel niets bekend alleen komt hij wel voor in verschillende legenden.

Draco zou het Atheense strafrecht gecodificeerd hebben. Zijn wetten – thesmoi genoemd – liet hij op draaibare pijlers publiceren. In de wetten werd vooral het oude adels- en familierecht bekrachtigd maar er waren ook een aantal nieuwigheden.

Zo maakte hij voorbeeld onderscheid tussen moord met voorbedachten rade, doodslag zonder opzet en doodslag uit noodweer. De wetten maakten verder een eind aan de bloedwraak. De staat nam de wraak van de families over.

- advertentie -

Draco zou in zijn wetten zeer streng zijn geweest en op de kleinste vergrijpen al zware straffen hebben gezet. Zo werd in de oudheid ook wel gezegd dat Draco’s wetten ‘met bloed geschreven waren’. Hij was zo streng en hardvochtig dat het woord draconisch vandaag de dag nog altijd gebruikt wordt om aan te duiden dat er een zeer zware sanctie is genomen.

Het merendeel van de wetten van Draco werd in de zesde eeuw voor Christus vervangen door de wetten van Solon, ook wel de nomoi genoemd.

In het Nederlands wordt geregeld gesproken over 'de hamvraag', om duidelijk te…
Kaart van Enkhuizen in 1652, uit Blaeu's Toonneel der Steden
Kaart van Enkhuizen in 1652, uit Blaeu's Toonneel…

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net