Haags Historisch Museum verwerft schilderij van Gerard Hoet

Op een veiling van Christie’s in Parijs heeft het Haags Historisch Museum het familieportret van de familie Quarles van de zeventiende-eeuwse schilder Gerard Hoet (1648-1733) gekocht. Het schilderij toont Pieter Quarles met zijn echtgenote Cornelia van Splinter Loenersloot, hun twee kinderen en een bediende.

Op de achtergrond is de buitenplaats Vrijburg (bij Voorburg) afgebeeld die in het bezit was van de familie. Het schilderij vormt volgens het museum een belangrijke aanvulling op de collectie. Het zal voor het eerst te zien zijn op de tentoonstelling Arm en Rijk / Rijk en Arm, komend voorjaar in het Haags Historisch Museum. Op deze tentoonstelling gaat het museum in op de vraag hoe arm en rijk met en naast elkaar leefden in Den Haag, vanaf de zeventiende eeuw tot nu.

Christiaan Huygens' verklaring voor de wisselende gestalte van Saturnus, Systema Saturnium, 1659
De wetenschappelijk uitgever Brill werkt aan de digitalisering van het persoonlijk archief…
www.herkomstgezocht.nl
Aankomende vrijdag wordt de website www.herkomstgezocht.nl gelanceerd. Via de site zijn 15.000…

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net