‘Hendrick de Keyser’ verwerft Jugendstilvilla en park Rams Woerthe

Gemeente Steenwijkerland draagt historisch pand over aan monumentenorganisatie

Vereniging Hendrick de Keyser, de landelijk werkende monumentenorganisatie die zich inzet voor het behoud van historische huizen, heeft met steun van de BankGiro Loterij en de Stichting Dioraphte de villa Rams Woerthe in Steenwijk overgenomen. De Jugendstilvilla, waar­van het interieur in de ‘top 100’ van Nederlandse monumenten staat, is momenteel in gebruik als werkplek van het College van Burgemeester en Wethouders van Steenwijkerland. Ook is het Hildo Krop Museum er gevestigd.

Twee partijen staan garant voor historische buitenplaats Rams Woerthe

Villa Rams Woerthe - Achtergevel
Villa Rams Woerthe – Achtergevel
Het College van B&W verlaat haar werkplek maar vond het belangrijk dat de historische villa, onderdeel uitmakend van een van de vijf buitenplaatsen in Steenwijkerland, in stand zou worden gehouden en dat het een semi-openbare bestemming zou houden. Om deze reden is het overgedragen aan ‘Hendrick de Keyser’, de vereniging die een naam heeft opgebouwd voor haar zorgvuldige restauraties en herbestemmingen van monumenten. De monumentale vertrekken van de villa blijven na restauratie in gebruik als trouwlocatie en voor bijeenkomsten. Daarnaast wordt er een kantoorfunctie gerealiseerd. Het Hildo Krop Museum, met werk van de bekende beeldhouwer en ontwerper, houdt een plaats in het huis. Het 10 hectare grote park in Engelse landschapsstijl, naar een ontwerp van Hendrik Copijn, en het hertenkamp blijven in eigendom van de gemeente. Daarmee is de publieke functie en permanente toegankelijkheid van het park gegarandeerd. In een samenwerkingsverklaring, die beide partijen tijdens de formele overdracht onderteken­den, hebben zij aangegeven zich voor de toekomst in te spannen voor optimale toegankelijk­heid en beleefbaarheid van het cultuur historisch erfgoed.

Een uitzonderlijk huis

Villa Rams Woerhe - Trappenhuis
Villa Rams Woerhe – Trappenhuis
De villa Rams Woerthe is een voorbeeld van de ‘Nieuwe Kunst’ (de Nederlandse variant van de Jugendstil of Art Nouveau), de kunststroming die rond 1900 populair was onder de gegoede burgerij. De majestueuze villa werd gebouwd in 1899 in opdracht van de schatrijke hout­handelaar Jan Hendrik Tromp Meesters. Na een prijsvraag werd architectenbureau Van Gendt, bouwers van het Concertgebouw in Amsterdam, gevraagd het ontwerp te leveren. De zwierige Jugendstilvormen van het toegangshek, de ingangspartij, de toren en de gietijzeren oranjerie geven de villa een zeer levendig aanzien.

Wandschilderingen, betimmeringen en glas-in-lood

De villa heeft een gaaf bewaard interieur waaraan bekende ontwerpers en decorateurs hebben meegewerkt. Rondom een centrale hal, waarin een monumentaal trappenhuis is ondergebracht, bevinden zich de salon, de eetzaal, de woonkamer en de herenkamer. Imposant zijn de schilderingen, geglazuurde tegels, marmeren lambriseringen, enorme schouwen, het eiken­houten trappenhuis en het gebrandschilderde glas. Bijzonder zijn ook de plafonds die werden gemaakt in papier-maché. Dit zeldzame Jugendstil ensemble is nu veilig gesteld door over­dracht van de gemeente Steenwijkerland aan ‘Hendrick de Keyser’.

- advertentie -
Premier Patrice Lumumba van Belgisch Congo
Op 17 januari 1961, aankomende zondag exact 55 jaar geleden, verdween de…
Rising sea levels: Kiribati. Kadir van Lohuizen.
In het herdenkingsjaar van de overstroming in het Zuiderzeegebied in 1916 besteedt…

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net