Instituut voor Nederlandse Geschiedenis onderzoekt sportgeschiedenis

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis onderzoekt sportgeschiedenis

Korfbal was tijdens de Olympische Spelen van 1928 een demonstratiesport

Het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING) gaat onderzoek doen naar de Nederlandse sportgeschiedenis tot de Tweede Wereldoorlog.

Doelstelling is een databank te ontwikkelen met harde gegevens over de geschiedenis van de zes grote Nederlandse sporten: voetbal, gymnastiek, korfbal, hockey, tennis en schaken.

De namen van alle bonden en clubs in deze takken van sporten die opgericht zijn voor 1 augustus 1940 zullen in de databank worden opgenomen. Ook vermeld zal worden of bepaalde verenigingen zijn voortgekomen uit andere organisaties. Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen, jaarverslagen, correspondentie en financiële stukken zullen eveneens een plek krijgen in de databank, mits deze stukken zijn ondergebracht in een openbare archiefbewaarplaats of documentatiecentrum is ondergebracht.

Het ING over de databank: “De databank biedt tal van mogelijkheden om de opkomst en groei van voetbal, gymnastiek, korfbal, hockey, tennis en schaken nader te onderzoeken en te vergelijken. Dat biedt allerlei mogelijkheden voor sporthistorici, die willen weten in welke plaatsen veel sportclubs waren of welke namen en afkortingen als clubnaam populair waren. Zij kunnen door de gegevens over de archieven bepalen welke bonden en clubs voor specifieke onderzoeksvragen in aanmerking komen. Maar ook onderzoekers naar de verzuiling in Nederland in de twintigste eeuw kunnen de databank raadplegen om te achterhalen waar rooms-katholieke en protestants-christelijke bonden en clubs gevestigd waren.”

De bij de Atlit-Yam site gevonden beenderen (foto: University College London)
De bij de Atlit-Yam site gevonden beenderen (foto: University…
De dodo (Raphus cucullatus) is weer in het nieuws. Leidse onderzoekers vermoeden…

- advertentie-


Historiek heeft een gratis mobiele appGeschiedenis zoeken


Gerelateerde uitgaven:Historiek

About Historiek

view all posts

Historiek verbindt actualiteit met geschiedenis en richt zich op een breed publiek. Van geïnteresseerde leek tot professional. Ons motto: "Omdat we ook van gisteren zijn". Meeschrijven? Tips? Mail ons: info@historiek.netDownload onze gratis app voor smartphone en tablet!

Historiek heeft een mobiele app, zowel beschikbaar voor Android als voor iPhone en iPad. Via de geschiedenis-app blijft u altijd op de hoogte van onze laatste berichten. Ook boekbesprekingen, blogs en onze historische achtergrondverhalen zijn via de app te lezen. Alle berichten die online staan, staan ook in de app. De geschiedenis-app wordt voortdurend uitgebreid en is natuurlijk helemaal gratis. Geschiedenis in de broekzak!

Download de app via de volgende links: