Kasteelsite Schendelbeke beschermde archeologische zone

Geraardsbergen – Blaeu, 1649


De Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed, Geert Bourgeois, heeft deze week de voorlopige bescherming ondertekend van de kasteelsite in Schendelbeke, gemeente Geraardsbergen. Het is de bedoeling dat de archeologische zone binnen een jaar de status van definitieve bescherming krijgt.

Het kasteel van Schendelbeke dateert uit de late dertiende of vroege veertiende eeuw en speelde een rol in de versterking van de oostgrens van het Graafschap Vlaanderen en in de Honderdjarige oorlog. In 1453 werd het kasteelingenomen en vernield door de Bourgondische hertog Philips de Goede. Na de verwoesting bleef het archeologisch bodemarchief nagenoeg onaangeroerd en in optimale omstandigheden bewaard.

- advertentie -

Minister Bourgeois naar aanleiding van de verleende beschermde status:

De bescherming van dit waardevolle gebied zorgt er voor dat voortaan rekening wordt gehouden met de archeologische waarde van de ondergrond. Een aantal voorschriften in deze bescherming moeten ervoor zorgen dat ingrepen in de bodem op een wetenschappelijk verantwoorde manier gebeuren. De site moet behouden blijven, enerzijds als getuige, anderzijds met het oog op toekomstig onderzoek.

In 1965 werden fundamenten van het kasteel aangetroffen bij de aanleg van de hogedruk waterleiding Elst-Espinette. Negen jaar later werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door enkele amateurarcheologen uit Schendelbeke.

In 2009 is een archeologische evaluatie en waardering van de kasteelsite uitgevoerd. Dit onderzoek, uitgevoerd door RAAP Archeologisch Adviesbureau, heeft de archeologische resten van het kasteel nauwkeurig in kaart gebracht. Het rapport van dit onderzoek vormde het uitgangspunt voor het beschermingsdossier.

Foto van een willekeurige korèHet antieke marmeren beeld van…
CannabisArcheologen van ProRail hebben bij de aanleg van de…

- advertentie-


Historiek heeft een gratis mobiele appGeschiedenis zoeken


Gerelateerde uitgaven:Historiek

About Historiek

view all posts

Historiek verbindt actualiteit met geschiedenis en richt zich op een breed publiek. Van geïnteresseerde leek tot professional. Ons motto: "Omdat we ook van gisteren zijn". Meeschrijven? Tips? Mail ons: info@historiek.netDownload onze gratis app voor smartphone en tablet!

Historiek heeft een mobiele app, zowel beschikbaar voor Android als voor iPhone en iPad. Via de geschiedenis-app blijft u altijd op de hoogte van onze laatste berichten. Ook boekbesprekingen, blogs en onze historische achtergrondverhalen zijn via de app te lezen. Alle berichten die online staan, staan ook in de app. De geschiedenis-app wordt voortdurend uitgebreid en is natuurlijk helemaal gratis. Geschiedenis in de broekzak!

Download de app via de volgende links: