Meer documenten over Klaas-Carel Faber openbaar

Oude foto van Klaas-Carel Faber
Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) moet meer documenten over de Nederlandse oorlogsmisdadiger Klaas-Carel Faber openbaar maken. De bestuursrechter in Haarlem heeft dat dinsdag bepaald.

De Haarlemse historicus en schrijver Jan de Roos had een zaak aangespannen omdat hij wil dat de minister meer documenten over Klaas-Carel Faber openbaar maakt. De historicus is bezig met een boek over de oorlogsmisdadiger en vindt dat de minister ten onrechte veel documenten geheim heeft gehouden.

De bestuursrechter in Haarlem heeft de historicus dinsdag deels in het gelijk gesteld. Minister Opstelten moet nu alsnog de namen van getuigen en slachtoffers vrijgegeven die in de uitspraken van het oude proces tegen Faber (1947 en 1948) zijn genoemd. Hetzelfde geldt voor de namen van de advocaten van Faber.

De overige stukken



uit de strafdossiers van Faber hoeven van de rechter niet te worden verstrekt omdat de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bepalen dat strafrechtelijke persoonsgegevens niet mogen worden vrijgegeven.

Ook correspondentie tussen de Nederlandse en Duitse autoriteiten over de mogelijkheid de straf van Faber nog ten uitvoer te leggen hboef waarschijnlijk niet openbaar gemaakt te worden. De bestuursrechter:

De rechtbank vindt de opstelling van de minister om geen correspondentie met een ander land over een lopende strafzaak openbaar te maken, aanvaardbaar. Als de minister in dit geval deze correspondentie openbaar zou maken, zou dat de betrekkingen met Duitsland kunnen schaden.

Volgens de rechtbank is dat een redelijke grond om openbaarmaking te weigeren.

Klaas-Carel Faber

Oud-SS’er Klaas-Carel Faber werd in 1947 in Nederland ter dood veroordeeld vanwege betrokkenheid bij tweeëntwintig tijdens de Tweede Wereldoorlog gepleegde moorden. De doodstraf werd later omgezet in levenslang.

In 1952 ontsnapte Faber met zes anderen uit de Koepelgevangenis in Breda en vluchtte hij naar West-Duitsland. Dankzij het zogenaamde Führer-Erlass kreeg Faber daar het Duitse staatsburgerschap. Het Führer-Erlass was een wet die tijdens de oorlog door Hitler werd ingevoerd en er voor zorgde dat buitenlanders die dienst hadden gedaan in het Duitse leger recht kregen op Duits staatsburgerschap.

Enkele maanden geleden heeft het Duitse Openbaar Mininsterie een rechtbank in Beieren gevraagd de levenslange gevangenisstraf die hij ooit in Nederland kreeg, in Duitsland op te leggen. Dat verzoek loopt nog.

Roger Moreno - Foto: John BaggenDonderdagavond gaat in de…
Massagraf in Rusland- Foto: Zeppers filmDe Nederlandse documentaire 900…

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net