Middeleeuwen Symposium 2016

Dynamiek van de laatmiddeleeuwse Nederlanden

De Late Middeleeuwen vormen een fascinerende en dynamische periode die soms verrassende parallellen vertoont met onze huidige tijd. Het Middeleeuwen Symposium besteedt op 3 juni 2016 aandacht aan die dynamiek, waarbij niet alleen de grote ontwikkelingen aan bod komen. Het programma biedt ook verrassende doorkijkjes in de persoonlijke belevenissen en beleving van de middeleeuwse mens. Locatie is de gotische Walburgiskerk in Zutphen.

Als hanzestad ademt Zutphen nog steeds de sfeer van haar middeleeuwse hoogtijdagen. Op 3 juni herleeft die tijd tijdens het Middeleeuwen Symposium. Zes jonge onderzoekers van diverse universiteiten vertellen over hun werk en recente ontdekkingen. De periode 1200-1500 was de tijd van de groeiende kapitaalmarkten en economische netwerken. De Hanze droeg bij aan stedelijke welvaart en macht in NW-Europa. Steden vormden een bron van economische en sociale innovatie, maar hadden ook te kampen met onrust, vervuiling en ziekte. Bestuurders erkenden daarom het belang van investeringen in veiligheid, zorg en hygiëne. De stad bood tevens kansen voor individuele ontplooiing en geloofsbeleving, waarbij de toegenomen geletterdheid een belangrijke rol speelde. Voor hun zielenheil verlieten ook veel mensen hun stad om op pelgrimage te gaan. Soms speelden daarbij andere motieven een rol; nieuwsgierigheid blijkt van alle tijden.

Tegenover het groeiende stedelijke en burgerlijke zelfbewustzijn stond de toenemende machtsconcentratie in het landsbestuur. Dit resulteerde in complexe politieke en dynastieke allianties, maar ook in steeds grotere militaire conflicten.

Middeleeuwen Symposium 2016

Het Middeleeuwen Symposium 2016 stelt deze dynamische ontwikkelingen centraal en biedt een gevarieerd programma met jonge promovendi die vertellen over hun recente onderzoek. We maken onder andere kennis met een Zutphens koopmansgeslacht uit de Hanzetijd en bladeren door de boeken van Dirck Borre van Amerongen. Ze bieden een kijkje in zijn zielenleven, maar ook in zijn sociale netwerk. Ook de stadsreiniging van het ‘schone Deventer’ komt aan bod. Daarnaast volgen we een pelgrim op zijn tocht naar Jeruzalem.

Het symposium biedt een kans om kennis te maken met een nieuwe generatie historici en om veel te leren over de Middeleeuwen. Er is voldoende tijd ingeruimd voor vragen en discussie, bezoek aan de Walburgiskerk en aan haar beroemde Librije. De deelnameprijs bedraagt 22,50 euro. Aanmelden kan via de website: www.middeleeuwen-symposium.nl.

Boek: De ontdekking van de Middeleeuwen

Replica van het VOC-schip Amsterdam (Het Scheepvaartmuseum)
In april 2016 is het 25 jaar geleden dat de replica van…
Overgave van Granada 1492
'Ik begrijp niet hoe men iets dat acht eeuwen heeft geduurd een…

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net