Neurenberger Rassenwetten naar Nationaal Archief VS

Schema waarmee bepaald kon worden wie Duitser was en wie niet
De officiële door Hitler ondertekende Neurenberger Rassenwetten zijn woensdag overgedragen aan het Nationaal Archief in de VS. De wetten werden in 1935 in nazi-Duitsland aangenomen en maakten de weg vrij voor de Holocaust.

In september 1935 kondigde de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP) van Adolf Hitler de racistische wetten af. Met het aannemen van de wetten kreeg het hakenkruis officieel een plek op de Duitse rijksvlag. Voor veel Joodse inwoners van Duitsland hadden de wetten grote gevolgen.- advertentie -
George S. Patton (1885-1945)

Joden werden op verschillende manieren uitgesloten. De Neurenberger Rassenwetten, maakten in zeker zin de weg vrij voor de Holocaust.

De Neurenberger Rassenwetten waren onder te verdelen in drie delen. Een van de wetten werd ingesteld ter ‘bescherming van Duits bloed en Duitse eer’. Deze wet verbood het Joden te trouwen met niet-Joodse Duitsers. Seksuele omgang tussen Joden en niet-Joden werd ook verboden. De zogenaamde ‘Burgerschapswet’ ontnam de Joden daarnaast een groot deel van hun burgerrechten. Joden in overheidsdienst werden bijvoorbeeld uit hun functie ontheven en Joodse ondernemers werd het verboden vrouwelijke Duitsers in dienst te nemen. De wet had als hoofddoel vast te stellen wie Duits was en wie niet. Gesteld werd dat wie drie of vier Duitse grootouders had een Duitser was, wie er twee had was een halfbloed en iemand zonder Duitse grootouders werd niet meer als een Duitser gezien.

De derde wet diende ter ‘bescherming van de genetische gezondheid’. Volgens de nazi-filosofie moest het ras zuiver blijven en om dit te bewaken moesten koppels die wilden trouwen verplicht een medisch onderzoek ondergaan. Daarbij werd bepaald of ze genetisch gezien in staat waren ‘geschikte kinderen’ voort te brengen. Huwelijken werden onder meer verboden als een van de partners leed aan een geslachtsziekte, last had van epileptische aanvallen of zwakbegaafd was.

De door Hitler zelf ondertekende racistische wetten werden na de oorlog door Amerikaanse militairen in een bankkluis gevonden en overgedragen aan generaal George S. Patton (1885-1945). Deze generaal moest de originele wetten overdragen aan het Neurenberg-tribunaal, maar deed dit niet. Hij hield de originele documenten en overhandigde kopietjes aan het tribunaal.

Patton gaf de originele papieren in bewaring aan de Huntington Library in Californië. De generaal overleed in 1945 bij een auto-ongeluk voor hij bepaald had wat er verder met de papieren gebeuren moest. De afgelopen decennia bevonden de documenten zich in de archieven van de bibliotheek in Californië. Vrijwel niemand wist dat de documenten zich er bevonden. Dit veranderde toen de bibliotheek ongeveer tien jaar geleden bekendmaakte de papieren uit te lenen aan een onderzoeksinstelling in Los Angeles. Toen de bibliotheek de papieren vorig jaar terugkreeg, werd besloten ze over te dragen aan het Nationaal Archief in Washington. Woensdag werden ze officieel overhandigd aan dit archief.

De conservator van het Nationaal Archief van de Verenigde Staten wil de originele Neurenberger Rassenwetten vanaf 15 september tentoonstellen. Het is dan precies 75 jaar geleden dat ze door Adolf Hitler werden ondertekend.

Volk en VaderlandDe Koninklijke Bibliotheek (KB) is vastbesloten zogenaamde…
De 'praktijk' van Clauberg in AuschwitzIn een huis in…

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Meer van dit soort berichten? Like ons dan!

Ook adverteren op Historiek?
Goede keus! Klik hier