Paus Anastasius I (???-401)

Paus Anastasius I (???-401)Paus Anastasius I, de 39ste paus van de Rooms-Katholieke Kerk wiens pontificaat liep van 399 tot 401 na Christus.

Anastasius I volgde op 27 november 399 paus Siricius op. Bekend is dat hij bevriend was met kerkvader Hiëronymus van Stridon die in zijn geschriften overigens vermeldt dat Anastasius I de vader was van paus Innocentius I.

Over Anastasius I is vrij weinig bekend. Slechts drie brieven van zijn hand zijn bewaard gebleven. Wel bekend is dat hij Afrikaanse bisschoppen steunde tegen de Donatisten, een stroming die pleitte voor kerkhervorming. Aanhangers van het Donatisme pleitten onder meer voor een eenvoudiger vorm van gemeente zijn.

Paus Anastasius I was bevriend met de bisschoppen Augustinus van Hippo en Paulinus van Nola. Anastasius I was een tegenstander van de leer van Origenes. Hij overleed op 19 december 401 en werd als paus opgevolgd door Innocentius I.

- advertentie -
Paus Anacletus I (ca. ???-92 na Chr.)
Wordt gezien als de derde paus van de Rooms-Katholieke Kerk. Was bisschop…
Jacobus Arminius (ca. 1560-1609) - Nederlandse predikant
Nederlands protestants godgeleerde: Jacobus Arminius. Was hoogleraar theologie in Leiden. Zijn volgelingen…

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net