Positieve cijfers voor Nederlandse musea

Museumcijfers 2011

Het gaat vrij goed met de Nederlandse musea. Dat concluderen de Museumvereniging en de Vereniging van Rijksmusea (VRM) na bestudering van de zogenaamde Museumcijfers 2011, een rapport dat belangrijk cijfermateriaal bevat over de Nederlandse museumsector.

Volgens dit rapport weten musea in verhouding veel geld te halen uit de particuliere sector en kunnen ze rekenen op de inzet van een grote groep vrijwilligers.


Van alle medewerkers in musea was 62 procent in 2011 vrijwilliger. Zij namen ongeveer een kwart van alle werkzaamheden voor hun rekening.

- advertentie -

De regering bepaalde twee jaar geleden dat musea voortaan zeker 17,5 procent aan eigen inkomsten moeten hebben. Volgens het rapport gaat het al vrij goed met de eigen inkomsten van musea:

Opvallend is dat musea in verhouding veel geld weten te halen uit de particuliere sector. Entreegelden zijn een aanzienlijke bron, net als de exploitatie van winkels en horeca. In 2011 waren de eigen inkomsten van de musea in totaal groter dan de bijdragen van het Rijk, de Gemeenten of de Provincies.

Gezien de stijgende bezoekersaantallen en de groei in de verkoop van de Museumkaart wordt ook geconcludeerd dat de belangstelling voor musea groeit. In totaal trokken de musea in 2011 bijna twintig miljoen bezoekers.

Nieuwe verbindingen en samenwerkingsvormen

Het rapport werd maandag gepresenteerd tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Museumvereniging. Minister Jet Bussemaker (Cultuur) hield tijdens deze bijeenkomst een pleidooi voor nauwere samenwerking:

Deze tijd vraagt om nieuwe verbindingen en samenwerkingsvormen. Om de maatschappelijke functie van musea de komende tijd waar te maken, loont het om nauwer samen te werken, vooral ook op het terrein van cultuureducatie. Nieuwe publieksgroepen moeten veroverd worden, bestaande steeds opnieuw verleid. Niet alleen weten musea onderling elkaar steeds beter te vinden. Ook in de aansluiting met het bedrijfsleven en andere sectoren laten steeds meer musea zien dat daar nog volop kansen liggen om de kwaliteit van collecties te verhogen en kosten te besparen.

Het is voor het eerst dat er een jaarrapport over de prestaties van de Nederlandse musea is opgesteld. Het rapport werd gemaakt door Stichting Museana, in samenwerking met de Museumvereniging en de Vereniging van Rijksmusea. Het is de bedoeling dat er voortaan ieder jaar een rapport wordt uitgebracht.

Korte video bij het rapport:

Huis Doorn, met op de voorgrond een borstbeeld van…
[caption id="attachment_1143" align="alignleft" width="265"]Johan ThorbeckeIn De Verdieping van Nederland in Den Haag,…

- advertentie-


Historiek heeft een gratis mobiele appGeschiedenis zoeken


Gerelateerde uitgaven:Historiek

About Historiek

view all posts

Historiek verbindt actualiteit met geschiedenis en richt zich op een breed publiek. Van geïnteresseerde leek tot professional. Ons motto: "Omdat we ook van gisteren zijn". Meeschrijven? Tips? Mail ons: info@historiek.netDownload onze gratis app voor smartphone en tablet!

Historiek heeft een mobiele app, zowel beschikbaar voor Android als voor iPhone en iPad. Via de geschiedenis-app blijft u altijd op de hoogte van onze laatste berichten. Ook boekbesprekingen, blogs en onze historische achtergrondverhalen zijn via de app te lezen. Alle berichten die online staan, staan ook in de app. De geschiedenis-app wordt voortdurend uitgebreid en is natuurlijk helemaal gratis. Geschiedenis in de broekzak!

Download de app via de volgende links: