Prehistorische vondsten langs de IJssel

Foto: Waterschap Vallei en Veluwe

Foto: Waterschap Vallei en Veluwe

Archeologen van waterschap Vallei en Veluwe hebben onlangs een archeologisch onderzoek aan de Gelderse kant van de IJssel tussen Veessen en Wapenveld afgerond. Er zijn verschillende vondsten gedaan.


In de zandafzettingen werd onder meer houtskool, aardewerk, vuursteen, (verbrand) natuursteen en (verbrand) bot gevonden. Het vuursteen bestaat volgens de onderzoekers uit kleine afslagen. Het gevonden aardewerk is allemaal handgevormd en zeer gefragmenteerd.

Waarschijnlijk dateert het materiaal uit de late prehistorie (2000 v. Chr, tot het begin van de jaartelling). Maar mogelijk zijn er ook sporen aanwezig die ouder zijn en uit het Neolithicum dateren (circa 3000-2000 v.Chr.). Nader onderzoek naar de vondsten moet daar meer duidelijkheid over kunnen geven.

Ten westen van Vorchten werden in twee proefputten grondsporen en vondsten aangetroffen. De sporen bestaan uit kuilen, greppels en paalsporen. In de één na zuidelijkste proefsleuf werd daarnaast een mogelijke waterput gevonden. Het aardewerk dateert vanaf (waarschijnlijk) de Romeinse tijd (vanaf jaartelling tot ca 400 na Chr.), vroege en volle middeleeuwen (tussen 500 en 1500 na Chr;). Ook zijn enkele fragmenten uit de vroeg Nieuwe tijd (vanaf 1500 na Chr.) gevonden.

- advertentie -

Het is volgens de onderzoekers mogelijk dat hier sprake was van een nederzetting, waarbij het erop lijkt dat de gevonden sporen dateren uit verschillende perioden en de nederzetting dus gedurende langere tijd bewoond is geweest. In de noordelijke proefsleuven zijn alleen rivierafzettingen aangetroffen, wat betekent dat de IJssel een deel van de zandkop rondom Vorchten heeft geërodeerd. Tot slot is in één van de proefsleuven een stuk vuursteen aangetroffen, wat een indicatie is dat er ook in de vroege prehistorie activiteiten plaatsvonden.

Columbus op de Santa Maria, 1492 (Emmanuel Leutze)
Amerikaanse duikers denken voor de kust van Haïti het wrak van het…
Objectiefzijde van het kijkertje, met diafragma en dopje (Museum Boerhaave)
Bij opgravingen in Delft is onlangs de oudst bekende telescoop van Nederland…

- advertentie-


Historiek heeft een gratis mobiele appGeschiedenis zoeken


Gerelateerde uitgaven:Yuri Visser

About Yuri Visser

view all posts

Yuri Visser (1979) is de oprichter van Historiek. Vanuit Ermelo - waar hij samen met zijn partner en dochter van 4 woont - voert hij redactie over het platform (en de aanverwante projecten). Email: yurivisser@gmail.com | Twitter: yvisserDownload onze gratis app voor smartphone en tablet!

Historiek heeft een mobiele app, zowel beschikbaar voor Android als voor iPhone en iPad. Via de geschiedenis-app blijft u altijd op de hoogte van onze laatste berichten. Ook boekbesprekingen, blogs en onze historische achtergrondverhalen zijn via de app te lezen. Alle berichten die online staan, staan ook in de app. De geschiedenis-app wordt voortdurend uitgebreid en is natuurlijk helemaal gratis. Geschiedenis in de broekzak!

Download de app via de volgende links: