Schaarste, seks en het vierde gebod

Platteland

Hoogleraar economische en sociale geschiedenis Paul Klep houdt vrijdag zijn afscheidsrede aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In zijn rede gaat hij in gezinssolidariteit in Nederland in de twintigste eeuw.

In de afscheidsrede laat de hoogleraar zien hoe omstreeks 1900 de invulling van het vierde gebod, Eert uw vader en uw moeder, op het platteland van Nederland sterk verschilde. De hoogleraar behandelt drie verschillende typen.

Onder de proletarische arbeiders, die vooral de kust- en riviergebieden domineerden –

- advertentie -betaalden de jongvolwassenen volgens Klep liever wat kostgeld dan dat ze hun verdiende loon afgaven. Zij verlieten vanaf hun achttiende jaar het huishouden. Het ouderlijk gezag was zwak. De Radboud Universiteit:

Een tweede type vinden we waar huishoudens een gezinsbedrijfje hebben. Daar waar een egalitair verervingssysteem bestaat, blijven de kinderen tot rond hun achtentwintigste thuis. Seksuele onthouding en celibaat zijn belangrijk. Dit systeem komt op de zuidelijke zandgronden veel voor. Na 1945 stort het abrupt ineen.

Een derde type trof de hoogleraar in het oosten van het land bij gezinsbedrijfjes met ongelijke vererving. In dit systeem verzorgde één erfgenaam de ouders terwijl de andere kinderen verdwenen. De universiteit:

Het merkwaardige is, dat de ouder-kindverhouding in alle systemen als ‘goed’ wordt beschouwd, behalve waar ‘rotten kids’ bezig zijn het ouderlijk gezag te tarten. Klep onderstreept dat de drie gezinssystemen verschillende economische groeipotenties hebben, een inzicht dat bij de armoedebestrijding op wereldschaal van groot belang is.

Hoogleraar Klep spreekt zijn afscheidsrede, getiteld Gezinssolidariteit en rotten kids. Schaarste, seks en het vierde gebod op het platteland in Nederland in de twintigste eeuw, vrijdag om 15:45 uur uit in de aula van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Prent van het Behouden Huys op Nova Zembla uit…
[caption id="attachment_13717" align="alignleft" width="265"]Onze Willy - Voor altijd Mister PSVBij uitgeverij De…

- advertentie-


Historiek heeft een gratis mobiele appGeschiedenis zoeken


Gerelateerde uitgaven:Historiek

About Historiek

view all posts

Historiek verbindt actualiteit met geschiedenis en richt zich op een breed publiek. Van geïnteresseerde leek tot professional. Ons motto: "Omdat we ook van gisteren zijn". Meeschrijven? Tips? Mail ons: info@historiek.netDownload onze gratis app voor smartphone en tablet!

Historiek heeft een mobiele app, zowel beschikbaar voor Android als voor iPhone en iPad. Via de geschiedenis-app blijft u altijd op de hoogte van onze laatste berichten. Ook boekbesprekingen, blogs en onze historische achtergrondverhalen zijn via de app te lezen. Alle berichten die online staan, staan ook in de app. De geschiedenis-app wordt voortdurend uitgebreid en is natuurlijk helemaal gratis. Geschiedenis in de broekzak!

Download de app via de volgende links: