Soekot

SoekotTijdens Soekot, ook bekend onder de naam Loofhuttenfeest, wordt herdacht dat de joden veertig jaar lang in de Sinaï-woestijn rondtrokken en woonden in tenten en hutten.

Het feest begint op de 15e dag van de Tisjrie (eerste maand van het godsdienstige joodse jaar) en duurt zeven dagen. In de tijd dat de Joodse Tempel nog bestond werden daar tijdens Soekot dankoffers gebracht voor de laatste oogst.

In het bijbelboek Leviticus is na te lezen hoe God opdracht geeft voor de viering van Soekot. Klik hier om dat bijbelstuk te lezen.

- advertentie -

Loelav

Loelav

Soekot is een pelgrims- en oogstfeest. Tijdens de feestdagen nemen veel joden daarom de loelav mee naar de synagoge. Deze loelav, een bundel takken van verschillende bomen met daarbij een citrusvrucht, wordt in de synagoge rondgedragen. Door rond te zwaaien met de loelav vraagt men God om te zorgen voor al het groen. Sommige rabbijnen menen dat de loelav ook staat voor het feit dat alle mensen ter wereld, hoe verschillend ze ook zijn, toch bij elkaar horen. Tijdens de laatste, zevende, dag van Soekot wordt de loelav niet één maar zevenmaal rondgedragen in de synagoge.

Tijdens Soekot wonen diverse joden in zelfgemaakte hutten met een open verbinding naar de hemel. Dit als herinnering aan de tijd dat het joodse volk door de woestijn trok. De hutten worden soms versierd met vruchten. Als dak mag alleen gebladerte of ander plantaardig materiaal worden gebruikt. Sommige joden verblijven gedurende Soekot zeer langdurig in de hutten. Het merendeel voldoet echter aan het door God ingestelde gebod door minimaal een keer per dag een maaltijd in de hut te nuttigen.

In dichtbevolkte gebieden wordt enige creatieviteit gevraagd van de gelovigen die een hut willen bouwen

In dichtbevolkte gebieden wordt enige creatieviteit gevraagd van de gelovigen die een hut willen bouwen

Eigenlijk duurt Soekot negen dagen lang. De achtste en negende dag vormen echter aparte feesten. Op de achtste dag wordt heet Sjemini Atseret (Slotfeest) en de negende Simchat Thora (Vreugde der Wet).

Komende Soekot-vieringen:

  • De week vanaf 's avonds 13 oktober 2008
  • De week vanaf 's avonds 2 oktober 2009
  • De week vanaf 's avonds 22 september 2010

Bijbeltekst waarin God het Loofhuttenfeest instelt:

Leviticus 23: 33-43

33 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende:
34 Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Op den vijftienden dag van deze zevende maand zal het feest der loofhutten zeven dagen den HEERE zijn.
35 Op den eersten dag zal een heilige samenroeping zijn; geen dienstwerk zult gij doen.
36 Zeven dagen zult gij den HEERE vuurofferen offeren; op den achtsten dag zult gij een heilige samenroeping hebben, en zult den HEERE vuuroffer offeren; het is een verbodsdag; gij zult geen dienstwerk doen.
37 Dit zijn de gezette hoogtijden des HEEREN, welke gij zult uitroepen tot heilige samenroepingen, om den HEERE vuuroffer, brandoffer en spijsoffer, slachtoffer en drankofferen, elk dagelijks op zijn dag, te offeren;
38 Behalve de sabbatten des HEEREN, en behalve uw gaven, en behalve al uw geloften, en behalve al uw vrijwillige offeren, welke gij den HEERE geven zult.
39 Doch op den vijftienden dag der zevende maand, als gij het inkomen des lands zult ingegaderd hebben, zult gij des HEEREN feest zeven dagen vieren; op den eersten dag zal er rust zijn, en op den achtsten dag zal er rust zijn.
40 En op den eersten dag zult gij u nemen takken van schoon geboomte, palmtakken, en meien van dichte bomen, met beekwilgen; en gij zult voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods, zeven dagen vrolijk zijn.
41 En gij zult dat feest den HEERE zeven dagen in het jaar vieren; het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten; in de zevende maand zult gij het vieren.
42 Zeven dagen zult gij in de loofhutten wonen; alle inboorlingen in Israël zullen in loofhutten wonen;
43 Opdat uw geslachten weten, dat Ik de kinderen Israëls in loofhutten heb doen wonen, als Ik hen uit Egypteland uitgevoerd heb; Ik ben de HEERE, uw God!

Bijbeltekst overgenomen uit de statenvertaling
Tien Geboden
Tien Geboden Sjavoeot, ook wel Sjawoe'ot, is het joodse…
Dansende synagoge-bezoekers tijdens Simchat Thora
Thora De negende en laatste dag van Soekot heet…

- advertentie-


Historiek heeft een gratis mobiele appGeschiedenis zoeken


Gerelateerde uitgaven:Historiek

About Historiek

view all posts

Historiek verbindt actualiteit met geschiedenis en richt zich op een breed publiek. Van geïnteresseerde leek tot professional. Ons motto: "Omdat we ook van gisteren zijn". Meeschrijven? Tips? Mail ons: info@historiek.netDownload onze gratis app voor smartphone en tablet!

Historiek heeft een mobiele app, zowel beschikbaar voor Android als voor iPhone en iPad. Via de geschiedenis-app blijft u altijd op de hoogte van onze laatste berichten. Ook boekbesprekingen, blogs en onze historische achtergrondverhalen zijn via de app te lezen. Alle berichten die online staan, staan ook in de app. De geschiedenis-app wordt voortdurend uitgebreid en is natuurlijk helemaal gratis. Geschiedenis in de broekzak!

Download de app via de volgende links: