Thema: Allard Pierson Museum

Allard Pierson, archeologisch museum van de Universiteit van Amsterdam. Vernoemd naar de eerste hoogleraar in kunstgeschiedenis van deze universiteit: Allard Pierson (1831-1896). Het museum bevat onder meer een verzameling op het gebied van Egyptische, Mesopotamische, Griekse, Etruskische en Romeinse oudheden.

Promoot deze rubriek:

Recente artikelen:

‘Julius Caesar was in Nederland’

Archeologen hebben voor het eerst bewijs gevonden voor de aanwezigheid van Julius Caesar en zijn troepen op Nederlands grondgebied. In 55 voor Christus was hij, bij het huidige Brabantse plaatsje Kessel, aanwezig bij een grote veldslag.

De rol van dieren in de oudheid

In de oudheid werden dieren voor allerlei doeleinden gebruikt: bijvoorbeeld voor het ploegen van het veld, de strijd op het slagveld, als voedsel en als offer aan de goden.

Eerste ArcheoHotspot geopend in Allard Pierson

De ArcheoHotspot is een plek waar iedereen gratis en vrijblijvend naar toe kan om mee te helpen met het sorteren van vondsten, om te onderzoeken of er in zijn of haar omgeving een opgraving heeft plaats gevonden, of om te skypen met een archeoloog op een buitenlandse opgraving.