Tag: Boerderij

Laatste artikelen:

Firdgum heeft replica vroegmiddeleeuws zodenhuis

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/firdgum-heeft-gerecontruceerd-vroegmiddeleeuws-zodenhuis/54363/'></div>Kenmerkend voor het 17 meter lange stalgebouw is het gebruik van een bijna één meter dikke, dakdragende muur van op elkaar gestapelde zoden, zoals dat in de vijfde tot begin achtste eeuw gebruikelijk was in het terpengebied.<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/firdgum-heeft-gerecontruceerd-vroegmiddeleeuws-zodenhuis/54363/'></div>

Boerderij uit Bronstijd gevonden in Udenhout

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/boerderij-uit-bronstijd-gevonden-in-udenhout/54300/'></div>Bij onderzoek voorafgaand aan de bouw van enkele woningen zijn verschillende sporen van nederzettingen gevonden, waaronder de paalsporen van een boerderij uit de Midden-Bronstijd (1500-1100 voor Chr.).<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/boerderij-uit-bronstijd-gevonden-in-udenhout/54300/'></div>

Zeldzame tongblaarschraper gevonden in weiland

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/zeldzame-tongblaarschraper-gevonden-in-weiland/52116/'></div>Het muntje is gedeeltelijk afgezaagd, aan één zijde gekarteld en in het midden doorboord. <!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/zeldzame-tongblaarschraper-gevonden-in-weiland/52116/'></div>

Resten prehistorische boerderij gevonden bij IJssel

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/resten-prehistorische-boerderij-gevonden-bij-ijssel/46529/'></div>Er zijn verschillende paalkuilen aangetroffen die volgens de archeologen aantonen dat er zo'n 3000 jaar geleden een gebouw stond. <!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/resten-prehistorische-boerderij-gevonden-bij-ijssel/46529/'></div>

Vroegmiddeleeuws zodenhuis volledig herbouwd

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/vroegmiddeleeuws-zodenhuis-volledig-herbouwd/44079/'></div>In de periode voor de bedijkingen stond het Noord-Nederlandse kustlandschap nog in open verbinding met de zee, waardoor het gebied regelmatig overstroomde. Toch vormden deze kwelders een voor de mens aantrekkelijk leefgebied; op kunstmatig opgeworpen woonheuvels, de terpen en wierden, bouwde men hun boerderijen.<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/vroegmiddeleeuws-zodenhuis-volledig-herbouwd/44079/'></div>

Middeleeuwse boerderijen gevonden in Zeeland

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/middeleeuwse-boerderijen-gevonden-in-zeeland/40191/'></div>Tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe waterleiding zijn vorige week in Zeeland sporen gevonden van meerdere boerderijen uit de Middeleeuwen.<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/middeleeuwse-boerderijen-gevonden-in-zeeland/40191/'></div>

Mysterieuze greppel gevonden in Leersum

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/mysterieuze-greppel-gevonden-in-leersum/39159/'></div>In Leersum, gemeente Utrechtse Heuvelrug, hebben archeologen resten gevonden van een boerenerf van meer dan tweeduizend jaar geleden. De onderzoekers stuitten ook op een ‘mysterieuze greppel’.<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/mysterieuze-greppel-gevonden-in-leersum/39159/'></div>

Oude boerderijen en jonge boerenwijven

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/oude-boerderijen-jonge-boerenwijven/37119/'></div>Ruim tachtig procent van de Nederlanders leeft op dit moment in steden. Ondanks, of misschien wel dankzij dit gegeven zijn boeren en boerderijen nog nooit zo populair geweest...<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/oude-boerderijen-jonge-boerenwijven/37119/'></div>

Sporen middeleeuwse boerderij gevonden in Apeldoorn

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/sporen-middeleeuwse-boerderij-gevonden-in-apeldoorn/17573/'></div>Op het terrein van een voormalige wasserij in Apeldoorn zijn sporen van een boerderij uit de elfde eeuw ontdekt. De gemeente Apeldoorn heeft dat vrijdag bekendgemaakt. De vondst...<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/sporen-middeleeuwse-boerderij-gevonden-in-apeldoorn/17573/'></div>

Historische Drentse boerderijen afgebrand

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/historische-drenste-boerdeijen-afgebrand/15195/'></div>Twee historische rietgedekte boerderijen in Rolde en Gieten zijn in de nacht van zondag op maandag afgebrand. De politie vermoedt dat er in beide gevallen sprake is van...<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/historische-drenste-boerdeijen-afgebrand/15195/'></div>

Beschermde status voor zeven hoevesites in Herne

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/beschermde-status-voor-zeven-hoevesites-in-herne/14816/'></div>De Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed, Geert Bourgeois, heeft deze week de voorlopige bescherming ondertekend van zeven hoevesites in Herne. Het is de bedoeling dat de locaties binnen...<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/beschermde-status-voor-zeven-hoevesites-in-herne/14816/'></div>

Restanten middeleeuwse boerderij gevonden in Angerlo

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/restanten-middeleeuwse-boerderij-gevonden-in-angerlo/12701/'></div>In het Gelderse dorp Angerlo hebben archeologen de resten van een middeleeuwese boerderij gevonden. De gemeente Zevenaar heeft dat bekendgemaakt. Het aardewerk dat tijdens de opgraving is gevonden...<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/restanten-middeleeuwse-boerderij-gevonden-in-angerlo/12701/'></div>

Eeuwenoude Drentse boerderij afgebrand

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/eeuwenoude-drentse-boerderij-afgebrand/12486/'></div>In het Drentse plaatsje Anderen, gemeente Aa en Hunze, is donderdagochtend een eeuwenoude boerderij volledig afgebrand. De brand brak rond half vijf uit en heeft de cultuurhistorische boerderij...<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/eeuwenoude-drentse-boerderij-afgebrand/12486/'></div>

Boerderij uit Gouden Eeuw opgegraven bij Schellinkhout

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/boerderij-uit-gouden-eeuw-opgegraven-bij-schellinkhout/11542/'></div>Archeologen hebben bij Schellinkhout, een dorp bij Hoorn, de resten van een buitendijkse boerderij uit Gouden Eeuw opgegraven. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft dat bekendgemaakt. Volgens het hoogheemraadschap...<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/boerderij-uit-gouden-eeuw-opgegraven-bij-schellinkhout/11542/'></div>