Thema: Franse Revolutie

Franse Revolutie
Berichten over de Franse Revolutie, de politieke omwenteling die Frankrijk eind achttiende eeuw doormaakte. Tijdens de revolutie – die gepaard ging met burgeroorlog en terreur – werd de absolute monarchie afgeschaft. De Franse Revolutie bracht blijvende veranderingen teweeg in Frankrijk, maar ook in andere Europese landen.

Boek: De Franse Revolutie

Belangrijke artikelen:

Bestorming van de Bastille (1789) – Begin van de Franse Revolutie
Twee eeuwen geschiedschrijving van de Franse Revolutie
Frankrijk onthoofdde 40.000 mensen na invoering mensenrechten
De uitvinder van de guillotine

Gerelateerd onderwerp: Napoleon Bonaparte
…en: Slag bij Waterloo

Promoot deze rubriek:

Recente artikelen:

Nieuwe speelkaarten tijdens de Franse Revolutie

Dat de machtsverhoudingen waren veranderd was ook te zien op verschillende setjes speelkaarten. Daarop waren de koning, dame en boer namelijk vervangen door figuren die symbool stonden voor de nieuwe samenleving.

Lodewijk XVI (1754-1793)

Koning van Frankrijk. Regeerde van 1774 tot 1792. Werd op 21 januari 1793 op het Place de Louis XV (het tegenwoordige Place de la Concorde) onthoofd.