Tag: Jacob van Maerlant

Jacob van Maerlant

Jacob van Maerlant was een Vlaams dichter uit de dertiende eeuw. Wordt beschouwd als een van de belangrijkste Middelnederlandse auteurs. Van zijn drie grote leerdichten, Der Naturen Bloeme, de Rijmbijbel en de Spiegel Historiael geldt het laatste onbetwist als zijn hoofdwerk. Van hem komen ook de gevleugelde uitdrukkingen “Wat Walsch is, valsch is” en “Ende omdat ik Vlaminc ben”.

Boekentip: Jacob van Maerlant. Spiegel historiael

Laatste artikelen:

Spiegel Historiael, 1325-1335

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/spiegel-historiael-1325-1335/53021/'></div>Deze in de volkstaal geschreven wereldgeschiedenis op rijm beschrijft de geschiedenis vanaf de schepping tot het jaar 1250.<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/spiegel-historiael-1325-1335/53021/'></div>

Rijmbijbelfragmenten van Jacob van Maerlant (ca. 1325)

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/rijmbijbelfragmenten-van-jacob-van-maerlant-ca-1325/51122/'></div>Jacob van Maerlant (ca. 1235-1300) voltooide zijn Scolastica in 1271. Het is de eerste Middelnederlandse vertaling van de bijbelse geschiedenis, gebaseerd op de 'Historia scholastica' van Petrus Comestor uit de twaalfde eeuw.<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/rijmbijbelfragmenten-van-jacob-van-maerlant-ca-1325/51122/'></div>

Boek van de maand: Catalogus van boeken met hunne pryzen

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/boek-van-de-maand-catalogus-van-boeken-met-hunne-pryzen/45685/'></div>De handschriftencollectie van Museum Meermanno omvat een groot aantal prachtige middeleeuwse handschriften, waaronder enkele topstukken, zoals de Rijmbijbel van Jacob van Maerlant en het Getijdenboek van de Meester van Katharina van Kleef. Veel minder bekend is dat er ook handschriften in de collectie zitten die er weliswaar minder mooi uitzien, maar daarom nog niet minder interessant zijn.<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/boek-van-de-maand-catalogus-van-boeken-met-hunne-pryzen/45685/'></div>

Duizend jaar vogels in honderden boeken

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/duizend-jaar-vogels-in-honderden-boeken/44439/'></div>De expositie geeft een breed beeld van de vogel als onderwerp van boeken, illustraties en bandversieringen. De bezoeker maakt een rondgang langs een tiende-eeuws geïllustreerd manuscript, via bijzondere zeventiende-eeuwse wetenschappelijke uitgaven tot en met boeken over valkerij, hobbyvogels en vogels in letterkunde en gedichten.<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/duizend-jaar-vogels-in-honderden-boeken/44439/'></div>

Boek van de maand: Historia scholastica, 1473

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/boek-van-de-maand-historia-scholastica-1473/40954/'></div>Dit is het colofon van het eerste in Nederland gedrukte boek waarin een datum vermeld staat. Het is een uitgave van de Historia scholastica van Petrus Comestor die...<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/boek-van-de-maand-historia-scholastica-1473/40954/'></div>

‘Der naturen bloeme’ van dichter Jacob van Maerlant

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/der-naturen-bloeme-van-dichter-jacob-van-maerlant/22733/'></div>Verdieping van Nederland ca.1350, Koninklijke Bibliotheek Te zien tot en met oktober 2013 Jacob van Maerlant (1230/1235-ca.1291) geldt als de belangrijkste Middelnederlandse dichter. Zijn encyclopedie van de natuur,...<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-url='http://historiek.net/der-naturen-bloeme-van-dichter-jacob-van-maerlant/22733/'></div>