Verkoopsbeperking gerestaureerde monumenten afgeschaft

Verkoopsbeperking afgeschaft

Wie met steun van de Vlaamse overheid een monumentale woning restaureert hoeft voortaan niet meer tien jaar te wachten met het verkopen van het pand. De Vlaamse overheid schaft de verkoopsbeperking voor gerestaureerde monumenten namelijk af.

In het restauratiepremiebesluit van december 2001 stond dat eigenaren die een beroep deden op een restauratiepremie van de Vlaamse overheid, het beschermde goed tot tien jaar na afronding van de restauratie niet mochten verkopen. deze ze dit toch, dan moesten ze de ontvangen restauratiepremie terug betalen.Op verzoek van de Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed, Geert Bourgeois, is deze bepaling nu geschrapt. Bourgeois:

- advertentie -

Deze vervreemdingsbeperking gaat voorbij aan de basisdoelstellingen van de premieregelgeving, met name het onderhouden en restaureren van erfgoed stimuleren. Bedoeling is dat ons erfgoed optimaal behouden blijft, dus als de overheidsmiddelen worden gebruikt voor het restaureren van erfgoed, is dit doel bereikt. Zolang voldaan wordt aan de onderhoudsplicht van het goed, maakt wie de eigenaar is uiteindelijk niets uit.

Nieuwe eigenaren moeten bij aankoop wel de verplichting overnemen het monument tien jaar lang te onderhouden en de onderhoudsaanbevelingen na te leven . Bourgeois over de geschrapte bepaling:

De achterliggende gedachte van deze clausule was dat de premienemer niet geacht wordt een speculatieve meerwaarde te putten uit het gebouw, dat hij met behulp van overheidsmiddelen heeft gerestaureerd. Het is echter zo dat een restauratiepremie steeds enkel de restauratieve kosten dekt en daarvan slechts een bepaald percentage.

Codex ArgenteusDe Codex Argenteus is toegevoegd aan het Memory…
postbode-kinderdijk
Postbode op Kinderdijk, naar aanleiding van het invoeren van…

- advertentie-


Historiek heeft een gratis mobiele appGeschiedenis zoeken


Gerelateerde uitgaven:Historiek

About Historiek

view all posts

Historiek verbindt actualiteit met geschiedenis en richt zich op een breed publiek. Van geïnteresseerde leek tot professional. Ons motto: "Omdat we ook van gisteren zijn". Meeschrijven? Tips? Mail ons: info@historiek.netDownload onze gratis app voor smartphone en tablet!

Historiek heeft een mobiele app, zowel beschikbaar voor Android als voor iPhone en iPad. Via de geschiedenis-app blijft u altijd op de hoogte van onze laatste berichten. Ook boekbesprekingen, blogs en onze historische achtergrondverhalen zijn via de app te lezen. Alle berichten die online staan, staan ook in de app. De geschiedenis-app wordt voortdurend uitgebreid en is natuurlijk helemaal gratis. Geschiedenis in de broekzak!

Download de app via de volgende links: