Vorst & Volk in beeld: Leopold I van België

Leopold I van België
Leopold I van België

De eenentwintigste juli is de nationale feestdag van België. Op die dag in 1831 legde de eerste koning van België, Leopold I, de grondwettelijke eed af.

In 1815 was Willem I koning geworden van zowel de Noordelijke als de Zuidelijke Nederlanden. Vijftien jaar later hadden de Belgen het met deze koning echter nogal gehad. Veel van de katholieke zuiderlingen waren bijvoorbeeld niet blij met het feit dat Willem I protestants was en de Franstalige edelen vonden het weer vervelend dat de regering Nederlands sprak. Veel liberalen waren daarnaast van mening dat de koning te veel macht had.

Belgische Opstand
Belgische Opstand


Op 25 augustus 1830 kwamen de Belgen in opstand. Koning Willem I wilde de Zuidelijke Nederlanden echter absoluut niet loslaten en zette het leger in tegen de opstandelingen. Dat leger splitste zich echter ook waardoor de scheiding nog definitiever werd.

De zuidelijke militairen deserteerden op grote schaal. Dit versterkte het onafhankelijkheidsgevoel van de Belgen nog meer en er werd een nieuwe koning aangesteld: Leopold van Saksen-Coburg, de eerste koning der Belgen, ofwel Leopold I. Deze koning legde op 21 juli 1831 de grondwettelijke eed af. De eenentwintigste juli is om die reden in België nog altijd de nationale feestdag.

Protestants en Franstalig

Leopold I was in 1830 overigens eerst nog gevraagd om koning te worden van Griekenland. Dit zag de Duitse prins echter niet zo zitten. De Belgen vonden Leopold onder meer een geschikte kandidaat omdat ze via hem de banden met Engeland hoopten goed te kunnen houden. Leopold I was de oom van de Engelse koningin Victoria.

Net als Willem I was Leopold overigens protestants. Hij aanvaardde het koningschap met de toezegging dat hij zijn kinderen in het overwegend katholieke België een katholieke opvoeding zou geven. Het feit dat Leopold alleen Frans en geen Nederlands sprak, was voor de Belgen destijds overigens geen probleem.

Vorige

Naar de rubriek

 

Het thema van de Maand van de Geschiedenis is Vorst & Volk. Op Historiek staan we daarom de hele maand stil bij historische figuren die van belang zijn geweest voor de geschiedenis van verschillende vorstenhuizen. Klik hier voor de rubriek.
Koninginnedag in de Jordaan, 2007 - Foto: CC/DirkvdM
In 2013 bestond het Koninkrijk der Nederlanden officieel tweehonderd jaar. Een mijlpaal…
Op HMS Victory na, het eindlot van allen. Trafalgar veteraan HMS Téméraire door nietig stoom naar de sloper gesleurd. Schilderij (wiki) van J.M.W. Turner (1839)
Het linieschip, 250 jaar de ruggengraat van elke…

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Meer van dit soort berichten? Like ons dan!

Ook adverteren op Historiek?
Goede keus! Klik hier