Zilveren muntschat gevonden bij scheepswrak Lelystad

Een aantal van de munten zoals die afgelopen zomer gevonden werden – Foto: RCE Scheepsarcheologie 2012

Afgelopen zomer werd in Lelystad onderzoek gedaan bij een scheepswrak uit de Tachtigjarige Oorlog. Op de laatste dag van dit onderzoek blijkt een zilveren muntschat te zijn gevonden en die vondst werpt nieuw licht op de geschiedenis van het schip. De Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed (RCE) spreekt van een spectaculaire vondst.

Foto: Nieuw Land


Het schip werd al in 1975 gevonden. Hoewel het wrak vrij ondiep ligt, boven het grondwater, is het toch nog vrij compleet. In 2003 werd het wrak al eens uitgebreid verkend en de afgelopen twee jaar werd er in de zomer onderzoek gedaan door medewerkers van de International Fieldschool for Maritime Archaeology Flevoland (IFMAF).

Naast veel informatie en een uitgebreide inventaris, leverde de laatste opgraving ook een zilveren muntschat op. Door deze muntvondst kan nauwkeurig het jaar worden bepaald waarin het vrachtschip verging. De RCE:

- advertentie -

In de stromende regen kwamen op twee verschillende plaatsen bij het achterschip in klompen klei aan elkaar gekoekte munten tevoorschijn, bedekt met een laag corrosie. In de tweede serie zaten de munten zo aan elkaar vast dat het nog een rolletje leek. Hoe vies de munten ook waren, het was direct duidelijk dat het om een unieke vondst ging.

De munten zijn hierna voorzichtig uit elkaar gehaald en één voor één schoongemaakt. In totaal zijn er 46 munten gevonden, variërend van kleine muntjes tot grote zware zilveren munten.

Een van de schoongemaakte munten – Foto: RCE Scheepsarcheologie 2012

Een deskundige van het Geldmuseum in Utrecht heeft de munten inmiddels gedetermineerd. De jongste dateert uit 1571, terwijl het ontbreken van een zogenaamde ‘klop’ op alle munten betekent dat ze voor 1573-74 uit de omloop moeten zijn geraakt. Hieruit wordt geconcludeerd dat het schip in 1572, een jaar voor de beroemde slag op de Zuiderzee plaatsvond. De RCE:

Het wrak en de daarbij gevonden voorwerpen, van munten tot rapieren, geven samen een bijzonder inkijkje in de tijd van de Opstand tegen de Spaanse overheerser Filips II. Op de Zuiderzee werd toen bij tijd en wijle een hevige strijd uitgevochten tussen de Watergeuzen en de Spanjaarden.

Op twee na komen alle munten uit de Lage Landen. Ze werden geslagen in Brabant, Gelderland, Antwerpen en Holland. Daarnaast zijn er veertien munten die geslagen werden in Groningen. Dit zijn zogenaamde flabben. Volgens de onderzoekers kan hieruit geconcludeerd worden dat de schipper betrokken was bij een handelstransactie in Groningen.

Troje. Stad, Homerus en TurkijeIn het Allard Pierson Museum,…
didymoteicho-mozaiek
Foto: archaiologia.grBij opgravingen in de omgeving van Didymoteicho in…

- advertentie-


Historiek heeft een gratis mobiele appGeschiedenis zoeken


Gerelateerde uitgaven:Historiek

About Historiek

view all posts

Historiek verbindt actualiteit met geschiedenis en richt zich op een breed publiek. Van geïnteresseerde leek tot professional. Ons motto: "Omdat we ook van gisteren zijn". Meeschrijven? Tips? Mail ons: info@historiek.netDownload onze gratis app voor smartphone en tablet!

Historiek heeft een mobiele app, zowel beschikbaar voor Android als voor iPhone en iPad. Via de geschiedenis-app blijft u altijd op de hoogte van onze laatste berichten. Ook boekbesprekingen, blogs en onze historische achtergrondverhalen zijn via de app te lezen. Alle berichten die online staan, staan ook in de app. De geschiedenis-app wordt voortdurend uitgebreid en is natuurlijk helemaal gratis. Geschiedenis in de broekzak!

Download de app via de volgende links: