Zusters, martelaressen, poetsengelen en dominees

Portret van Anne Zernike – Jan Mankes, 1916
Zaterdag 5 november is het precies honderd jaar geleden dat Anne Zernike (1887-1972) werd bevestigd tot doopsgezind voorganger en voor het eerst de kansel betrad in het Friese dorpje Bovenknijpe. Museum Catharijneconvent Utrecht grijpt dat historische feit aan om een tentoonstelling samen te stellen over de rol van vrouwen in de kerk.

De tentoonstelling, die op 31 maart 2012 geopend zal worden, zal laten zien op welke wijze vrouwen zich in de loop der tijd hebben ingezet voor de kerk. Zo zal aandacht besteed worden aan martelaressen, heiligen, kluizenaressen, nonnen, kloppen, abdissen, moeders, diaconessen, Graalvrouwen, pastoorshuishoudsters (ook wel ‘poetsengelen’ genoemd), pastoraal werksters, domineesvrouwen en vrouwelijke dominees. Museum Catharijneconvent:De verhalen en ervaringen van historische en hedendaagse vrouwen staan centraal. Welke keuzemogelijkheden hadden zij? Hoe vervulden zij hun rol en wat inspireerde hen? En hoe ziet de toekomst eruit voor vrouwen in de kerk? De bezoeker zal verrast worden door de prachtige kunstwerken die de vrouw in beeld brengen, van middeleeuwse schilderijen tot eigentijdse foto’s. Diverse kunstwerken, afkomstig uit musea en privécollecties, zijn niet eerder of slechts zelden tentoongesteld.

Volgens het museum is het voor het eerst dat er een brede overzichtstentoonstelling wordt ingericht over de uiteenlopende manieren waarop christelijke vrouwen zich hebben ingezet voor de kerk. Het museum:

- advertentie -

Hoewel vrouwen lange tijd werden geacht niet het woord te nemen of een publieke rol te vervullen, voelden zij zich wel geroepen om zich met hart en ziel in te zetten voor de kerk. Bij de een lag de nadruk op het eigen gezin, de ander richtte zich op het geven van onderwijs en zorg voor de naasten. Sommige vrouwen schonken belangrijke bezittingen aan de kerk, anderen regelden, en regelen nog steeds, allerlei praktische zaken voor het houden van kerkdiensten: het poetsen van zilver, het schrobben van de kerkvloer en het verzorgen van de aankleding van het kerkgebouw voor de vieringen.

Speciaal voor de tentoonstelling zal fotografe Lucia Ganieva vrouwelijke voorgangers portretteren. De tentoonstelling, getiteld Vrouwen voor het voetlicht, is tot stand gekomen in samenwerking met instituut voor vrouwengeschiedenis Aletta en Passage, een christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging.

Capriccio stadsgezicht, elementen Deventer - Bart van Hove (collectie…
[caption id="attachment_13476" align="alignleft" width="265"]Museumnacht AmsterdamIn Amsterdam wordt dit weekend de twaalfde Museumnacht…

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net