Dark
Light

300 miljoen ondersteuning extra voor culturele sector

1 minuut leestijd
Rijksmuseum Amsterdam (Library of Congress)
Oude foto van het Rijksmuseum Amsterdam (Library of Congress)

Het kabinet stelt 300 miljoen euro extra beschikbaar voor de culturele sector. Met deze steun wil het kabinet culturele instellingen die van vitaal belang zijn voor de sector, door de eerste maanden van de coronacrisis heen helpen. Het geld kan door de instellingen ook gebruikt worden om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen.

Minister Van Engelshoven (Cultuur) is blij met het extra geld voor deze sector.

“Cultuur doet ertoe. Juist in deze tijd van crisis blijkt hoe belangrijk kunst is: om troost, afleiding en hoop te bieden. Ook het kabinet is daarvan doordrongen en stelt daarom extra geld beschikbaar boven op de generieke maatregelen.”

De 300 miljoen euro extra is opgebouwd uit vier onderdelen. In de eerste plaats wordt geld ingezet voor het ophogen van de subsidies voor instellingen in de zogeheten “culturele basisinfrastructuur” en voor instellingen en festivals die meerjarig worden ondersteund door de zes rijkscultuurfondsen. Het nu gerealiseerde pakket van 300 miljoen euro is aanvullend op eerdere maatregelen. Van Engelshoven:

“Dit pakket heeft vooral als doel instellingen te steunen die essentieel zijn voor de sector als geheel. Door juist deze cruciale culturele organisaties nu te steunen, kunnen zij er na de crisis voor zorgen dat de opdrachtenstroom, ook richting zzp’ers, weer op gang komt.”

Boek: Nederland Museumland

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen gratis toegankelijk maken. Meer informatie