Parthenon - cc

De Parthenon Marbles moeten terug naar huis

Had de Ottomaanse sultan – als bezetter – wel het recht om te beslissen wat er met de beelden werd gedaan? Mag je iets weggeven wat niet jouw eigendom is? De Grieken noemen het weghalen van de Parthenon Marbles terecht kunstroof en vandalisme. Lees verder

Historiek verkoopt antieke gravures

Historiek heeft sinds vorige week een geschiedeniswinkel. Hierin zijn - onder meer - honderden antieke gravures te vinden, uit bijvoorbeeld de Gouden Eeuw en van beroemde cartografen als Joan Blaeu en Hendricus Hondius. Bezoek de geschiedeniswinkel en kijk of er ook originele gravures van uw woonplaats of geboortestad tussen zitten! De kaarten zijn gerangschikt per provincie.

>> LINK: historiek.net/geschiedeniswinkel

Beursvloer in New York, 2008 - Ryan Lawler cc

Twee redenen waarom historici de financiële crisis hadden kunnen voorkomen

Ten eerste geeft inzicht in de historische ontwikkeling van financiële markten een ander perspectief op de huidige problematiek. Ten tweede zijn de kritische blik en het gezond verstand van historici essentieel om de methodologische fouten van risicomodellen die ten grondslag lagen aan de subprime crisis bloot te leggen. Lees verder

---
Joost van den Vondel - Philip de Koninck, 1665

Vondels kortste Nederlandse gedicht (1620)

Een bekend verhaal is dat beginjaren 1990 de opstelvraag van het examen Nederlands luidde: 'Wat is lef?' Een slimme leerling schreef op zijn A4'tje 'Dit is lef!' Hij kreeg van de eerste corrector een 10 en van de tweede een 1 en zo haalde hij met een 5,5 net een voldoende. Lees verder

---
Haven van Sebastopol na beleg van de stad - Bundesarchiv

Strijd om de Krim in Rusland met hoofdletters geschreven

Sebastopol kreeg, net als Stalingrad en Leningrad, de naam van onverzettelijkheid. Volgens Perry Pierik kenmerkt die emotionele lading de Krim tot vandaag de dag. Lees verder

---
Het Domplein rond 800, met toelichting op de app.

Geschiedenis Domplein via app en ondergrondse tour

DOMunder bevindt zich op zo’n 4,5 meter onder het plein, dat al kort na het begin van de jaartelling tot de belangrijkste bestuurscentra van ons land behoorde. Lees verder

---
Kaart van West-Afrika, één van de gebieden waar de schepen van de MCC hun slaven kochten. (In: Geschiedenis van de MCC, uitgegeven door de erfgenamen Homann

MCC was méér dan Zeeuwse slavenhandelaar

Het slavernijverleden van de MCC wordt door Paesie allerminst verzwegen, maar hij wil ook graag duidelijk maken dat het om een veel veelzijdiger geschiedenis gaat. De Commercie Compagnie van Middelburg, zoals het bedrijf oorspronkelijk heette, begon toen enkele vermogende kooplieden uit Middelburg met een plan kwamen tot ‘aanqueek der koophandel ende zeevaard’, omdat de Zeeuwse bedrijvigheid tijdens de Spaanse Successieoorlog (1702–1713) naar Holland was verplaatst. Lees verder

---
Palls Sheffield

Hoe het Engelse leger in de Eerste Wereldoorlog op sterkte werd gebracht

Tussen 4 augustus en 12 september namen maar liefst 478.893 nieuwe vrijwilligers dienst in het Engelse leger. Klaar om te vechten voor de ‘goede’ zaak. Maar dit was nog niet het einde van de voor die tijd ongekende rekrutering. Lees verder

---
Schandkooi in Rüthen - cc

Aan de kaak stellen

De uitdrukking 'iets aan de kaak stellen' houdt in dat je iets in de openbaarheid brengt wat je niet bevalt, bijvoorbeeld sociale misstanden of onethische praktijken. Minder bekend is dat je ook personen aan de kaak kunt stellen. Lees verder

---
Paar in slaapvertrek, detail - Jan Steen, 1625-26 (Museum Bredius)

Bredius, Jan Steen en het Mauritshuis

Museum Bredius in Den Haag heeft naar aanleiding van de heropening van het Mauritshuis een bijzondere tentoonstelling samengesteld. Het museum toont maar liefst twintig schilderijen van de populaire schilder Jan Steen. De helft daarvan werd volgens Museum Bredius niet eerder geëxposeerd. Lees verder

---
Zodenhuis in Firdgum - Rijksuniversiteit Groningen

Vroegmiddeleeuws zodenhuis volledig herbouwd

In de periode voor de bedijkingen stond het Noord-Nederlandse kustlandschap nog in open verbinding met de zee, waardoor het gebied regelmatig overstroomde. Toch vormden deze kwelders een voor de mens aantrekkelijk leefgebied; op kunstmatig opgeworpen woonheuvels, de terpen en wierden, bouwde men hun boerderijen. Lees verder

---
Historiek start geschiedeniswinkel

Historiek start geschiedeniswinkel

Sinds vrijdag heeft Historiek een online geschiedeniswinkel. In het assortimenten naast geschiedenisboeken ook honderden antieke landkaarten en stadsaangezichten. Geschiedenisliefhebbers kunnen onder meer in de winkel terecht voor gravures van bijvoorbeeld Joan Blaeu, Hendricus Hondius en Jan Luyken. Lees verder

---
Barak in Auschwitz - Foto: stock.xchng

Auschwitz-bewaker overlijdt kort voor uitlevering

Een oud-SS'er die waarschijnlijk door Amerika zou worden uitgeleverd aan Duitsland, is onlangs op 89-jarige leeftijd overleden.

Lees verder

---
Kampen, detail wrak Kogge – Foto: ArcheoProjecten

Wrak IJsselkogge na berging naar Lelystad

Het zestiende-eeuwse wrak van de kogge die twee jaar geleden bij Kampen werd gevonden, wordt na de berging volgend jaar overgebracht naar Stichting Batavialand in Lelystad overgebracht. Het scheepswrak zal daar nader worden onderzocht. Lees verder

---
Krokodil Matata (StillYouTube)

Krokodil overleden die bombardement Rotterdam overleefde

In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is de ongeveer honderd jaar oude krokodil Matata overleden. De krokodil was onder meer bekend omdat ze als een van de weinig dieren in 1940 het bombardement op Rotterdam overleefde. Lees verder

---