Header
Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619)

SP wil zoektocht naar resten Johan van Oldenbarnevelt

Na zijn overlijden werden de resten van Johan van Oldenbarnevelt bijgezet in de Hofkapel, vlakbij het Binnenhof. In de negentiende eeuw werd deze kapel echter afgebroken. Sindsdien is onduidelijk waar de resten van de raadpensionaris zijn gebleven. Lees verder

Verhuizing Historiek naar TRUE voltooid 

De verhuizing naar onze nieuwe host, TRUE, is inmiddels voltooid. Onlangs berichtten wij u over deze noodzakelijke verhuizing. U reageerde zeer positief op ons steunverzoek. Al zo'n 270 mensen gaven een donatie en ruim een derde van het benodigde bedrag is binnen. Heel erg bedankt! We proberen de komende tijd alle donateurs persoonlijk te bedanken.

Isaac Claesz. Van Swanenburgh, Het vollen en verven, 1594-1596. Collectie Stedelijk Museum De Lakenhal, Leiden

Haagse Lakennijverheid

Den Haag heeft, naast dat het een regerings- en hofstad is, ook een rijk industrieel verleden. In de negentiende eeuw was er een groot aantal fabrieken in en om Den Haag, zoals de Pletterij van Enthoven en de Zuid-Hollandse Bierbrouwerij. Maar veel verder in het verleden, was er al een bloeiende lakenindustrie in het middeleeuwse dorp.

Lees verder

Reisbibliotheek, 1757 (KB)

Reisbibliotheek, 1757

Deze prachtige boekband werd in 1757 in Middelburg gemaakt door de van oorsprong Zweedse boekbinder Suenonius Mandelgreen. Hij bevat geen boek maar een miniatuurboekenkastje en was een geschenk bij de geboorte van Willem Zelandus van Borssele, de zoon van de ‘eerste edele’ van Zeeland.

Lees verder

In augustus 1819 riepen politierechters in Manchester troepen op om een vreedzame demonstratie voor parlementaire hervormingen neer te slaan. Ze overtraden daarmee de wet, die voorschreef dat ze eerst de Oproerwet hadden moeten laten voorlezen. De gewelddadigheden die volgden kostten vijftien demonstranten het leven Honderden raakten gewond.

Bange machthebbers keerden zich na 1815 tegen volk om fantoomterreur

‘Dat nooit meer’, dachten de oude krachten na de Slag bij Waterlood. Ze zagen eindelijk weer ruimte zagen voor een restauratie van hun vertrouwde structuren op de puinhopen die revolutie en het Europese overheersingsplan van Napoleon hadden achtergelaten.

Lees verder

Quaco. Leven in slavernij

Stripverhaal over het Nederlandse slavernijverleden

De hoofdpersoon van het verhaal is gebaseerd op Quaco, een man die werkelijk heeft geleefd. Hij was een Akan en kwam uit een gebied dat nu in Ghana of Ivoorkust zou liggen. Na zijn ontvoering leefde hij eerst in West-Afrika in slavernij, daarna in Suriname en Nederland.

Lees verder

Leeuw van Waterloo - cc

Nederlandse Landmacht niet welkom bij Waterloo-herdenking

Militair historicus Kees Schulten: "Die periode, met name de Slag bij Waterloo, is een onderdeel van de gezamenlijke Nederlandse en Belgische militaire geschiedenis en dan kijk ik ervan op dat de Nederlandse minister en bevelhebber dus niet zijn uitgenodigd."

Lees verder

Panatheneïsche prijsamfoor met hardlopers - Allard Pierson Museum

De illusie van beweging in de Griekse kunst ontrafeld

Tegenwoordig zijn we gewend dat stilstaande objecten de suggestie van beweging kunnen wekken. De oude Grieken waren in de zesde eeuw voor Christus pioniers op dit gebied, de eersten die in schilderingen en beeldhouwkunst beweging konden suggereren.

Lees verder

Gedenksteen Scheveningen Radio

Gedenksteen Scheveningen Radio naar Haags Historisch Museum

Scheveningen Radio verzorgde van 1904 tot 1999 de communicatie met schepen. De zender opereerde de eerste decennia vanuit de wijk Duindorp. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest Scheveningen Radio de uitzendingen staken.

Lees verder

Gaffel en greep - © Henk Boudewijns

Van de gaffel in de greep vallen

De gaffel is een houten vork met ruwe twee tanden, die bijvoorbeeld wordt gebruikt om stro op te schudden. De greep is een ijzeren vork met drie of vier tanden (bijvoorbeeld een mestriek). Van de gaffel in de greep betekent dus letterlijk van de tweetandige vork in de drietand vallen.

Lees verder

Erwin Rommel

Biografie Erwin Rommel ontkracht mythes

Erwin Rommel was zowel een ‘sluwe woestijnvos’ die zich durfde te verzetten tegen Adolf Hitler, als een overtuigde nationaal-socialist die Hitler tot in de dood aanhing, aldus Remy. Zijn biografie brengt een evenwichtig levensverhaal van Rommel, met daarin nieuwe elementen die in andere biografieën niet voorkomen.

Lees verder

Drs. P

Waarom Drs. P de P.C. Hooftprijs verdient

Al een tijdje had ik een stukje in de pen over de gisteren overleden Drs. P. Ik had later deze week willen betogen dat de P.C. Hooftprijs als de bliksem moest worden uitgereikt aan de goede doctorandus. Dat zou ik hebben geschreven zonder ironie en ik zou verschillende argumenten hebben genoemd.

Lees verder

Schedel van een neanderthaler die in 1886 in Spy (België) is gevonden - cc

Lanaken heeft neanderthaler-site

In het gebied zijn tijdens verschillende archeologische opgravingscampagnes tussen 1998 en 2003 resten gevonden van minsten vijf, mogelijk zeven, neanderthalerkampementen. De vondsten waren uniek en bewijzen de oude bewoning van het gebied.

Lees verder

Dit zijn geen archeologen

'Openen kelder Van Oldenbarnevelt is grafschennis'

De politiek moet de wetenschap – in dit geval de archeologie – geen instructies geven, zelfs geen suggesties doen. Politici moeten wetenschappers hun eigen gang laten gaan, zoals politici zich in hun openbare functie ook dienen te onthouden van commentaar op arbitrale dwalingen, kerkelijke dogma’s of rechterlijke uitspraken. Daar gaat de politiek niet over. Punt.

Lees verder

Winter Wenceslaus Hollar, 1643 (Rijksmuseum)

Rijksmuseum toont kostuum- en modeprenten

Op ruim 300 prenten is de verandering van de vrouwen- en mannenmode van 1600 tot de eerste helft van de twintigste eeuw en de ontwikkeling van het modetijdschrift tot de modeglossy’s zoals wij die vandaag de dag kennen te zien.

Lees verder

Vervallen commandantswoning van Belzec

Commandantswoning concentratiekamp Belzec blijft behouden

Het is nog wel mogelijk dat de grond in een later stadium verkocht wordt, maar de nieuwe eigenaar kan dan niet besluiten om de vervallen commandantswoning met de grond gelijk te maken. De historische context van deze plek moet namelijk behouden blijven.

Lees verder

Miguel Cervantes herbegraven in Madrid

Miguel Cervantes herbegraven in Madrid

Miguel de Cervantes (1547-1616) werd in 1616 begraven in een klooster in Madrid. Ongeveer zestig jaar later verdwenen de resten vanwege bouwwerkzaamheden bij het klooster. Ze keerde na enige tijd weer terug maar waar de beenderen zich precies bevonden was onduidelijk.

Lees verder

Lascaux. De Sixtijnse kapel van de Prehistorie (Jubelparkmuseum)

‘Bijbel’ van de mondiale kunstgeschiedenis

De eerste Nederlandse druk van 'Eeuwige Schoonheid' van Ernst Gombrich dateert uit 1966, vorig jaar is de 25e druk verschenen en dat zegt iets over de waarde van dit boek. Natuurlijk zijn er de nodige toevoegingen en wijzigingen geweest in al die jaren.

Lees verder

Bijeenkomst van de NSB in Den Haag, 1941 (Gahetna)

Een ongemakkelijke verhouding: gereformeerd geloof en nationaalsocialisme

Het overgrote deel van de Nederlandse bevolking koos tijdens de oorlog voor accommodatie. Een minderheid was actief in het verzet. Een ander deel collaboreerde. In bevindelijk gereformeerde kring was dat niet anders.

Lees verder

Herodes Agrippa I

Agrippa in Nederland

Helemaal hard is het niet te maken, maar Agrippa is, zo lijkt het, de enige persoon uit de Bijbel die Nederland heeft bezocht.

Lees verder

Waterloo-tanden (Uit: Onze Slag bij Waterloo - Louis Sloos)

Waterloo-tanden

Na de Slag bij Waterloo zou door de ‘doodgravers’ een overvloedige buit zijn geoogst aan geld en kostbaarheden. Tot de handelswaar behoorden ook de tanden en kiezen van gesneuvelde militairen, die gretig aftrek gevonden zouden hebben bij tandartsen om kunstgebitten van te maken. Lees verder

Vorkuta een van de kampen van de Goelag - Collectie Thomas Kizny

Kamp Vught komt met tentoonstelling over Goelag-strafkampen

Idealistische communisten, naïeve gelukszoekers en gevangengenomen SS’ers; allen hebben zij de wreedheden van de Goelag aan den lijve moeten ondervinden. In de expositie worden enkele verhalen van Nederlanders uitgelicht om een beeld te geven van de diversiteit aan achtergronden.

Lees verder

Verloren gewaande handschriften en boeken van Hemsterhuis naar Den Haag

KB koopt collectie boeken van de ‘Bataafse Socrates’

François Hemsterhuis, ook wel de ‘Bataafse Socrates’ genoemd, wordt beschouwd als een van de belangrijkste filosofen uit de Nederlandse geschiedenis. Hij beïnvloedde onder meer Duitse denkers als Goethe, Herder en Jacobi.

Lees verder

Onbekende beelden Amelia Earhart opgedoken

Onbekende beelden Amelia Earhart opgedoken

De beelden zijn geschoten in 1937, kort voordat Amelia Earhart begon aan haar laatste reis en spoorloos verdween. Het filmrolletje werd ontdekt door John Bresnik, de zoon van de vermoedelijke maker van de beelden.

Lees verder

Waterloo munt van 2,5 euro

België slaat toch Waterloo-munten

Op de herdenkingsmunt van 2,50 euro is het monument van Waterloo te zien en een afbeelding van de positie van de Franse en geallieerde troepen tijdens de veldslag.

Lees verder

Wexy (E. Ruis 2015)

Waterloo in het Rijksmuseum

Meer nog dan het schilderij van Pieneman is Wexy, het opgezette paard van de prins van Oranje, de aandachtstrekker.

Lees verder