Afspraken musea over afstoten kunst

Gemeentemuseum in Den Haag - Foto: CC/Roel Wijnants
Gemeentemuseum in Den Haag – Foto: CC/Roel Wijnants
De leden van de Nederlandse Museumvereniging hebben besloten een zogenaamde beschermwaardigheidtoets in te voeren. Deze moet er voor zorgen dat belangrijke kunstwerken beter beschermd worden wanneer musea ze van de hand willen doen.


In hun collectieplannen geven musea volgens de nieuwe procedure aan in hoeverre een collectiestuk ‘beschermwaardig’ is. Dat betekent dat het stuk voor het openbare cultuurbezit voor Nederland moet worden behouden. Bij het afstoten van een dergelijk stuk gaat een onafhankelijke commissie het voortaan nog eens toetsen aan de hand van criteria die zijn ontleend aan de Wet Behoud Cultuurbezit. Als het werk voor Nederland van belang is, dan mag het museum het niet verkopen aan particulieren.

Siebe Weide, directeur van de Nederlandse Museumvereniging, is positief over de voorstellen:

‘Door de beschermwaardigheidtoets voorkomen wij dat belangrijke werken niet meer zichtbaar zijn voor het publiek in Nederland. Daarnaast wordt de hele procedure transparanter en effectiever.’

Musea gaan in de toekomst ook hun ontzamelplannen voor iedereen zichtbaar maken in een openbare afstotingsdatabase.

- advertentie -

Aanleiding voor de nieuwe procedure is de verkoop in 2011 van het werk The Schoolboys van Marlene Dumas door Museum Gouda. Het museum liet het werk veilen omdat het in financiële nood verkeerde.

Lees ook: Ook musea moeten de zolder eens opruimen

Afspraak musea over behoud van topkunst

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: