Al 10.000 boeken KB door Google gedigitaliseerd

Oude boeken
Internetbedrijf Google heeft al tienduizend negentiende-eeuwse boeken van de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag gedigitaliseerd.

Wie door de KB-catalogus bladert ziet bij de boeken die door Google zijn gescand een vermelding met een link naar Google Books. Bezoekers kunnen zo direct doorklikken naar de volledige tekst in Google Books. Het is de bedoeling dat de gedigitaliseerde boeken vanaf de tweede helft van 2012 ook via de KB-website in te zien zijn.- advertentie -
Digitalisering

Google en de KB sloten in de zomer van 2010 een overeenkomst voor de digitalisering van boeken. Afgesproken werd dat Google ten minste 160.000 rechtenvrije boeken uit de achttiende en negentiende eeuw zou gaan digitaliseren.

Deze boeken worden niet alleen toegankelijk gemaakt via Google Books en de KB-Website, maar ook via de digitale bibliotheek Europeana. De KB:

De collectie omvat historische, juridische en maatschappelijke Nederlandse publicaties uit de achttiende en negentiende eeuw die van groot nut zijn voor onderzoekers, zowel binnen het Nederlandse taalgebied als in de rest van de wereld. De boeken worden gratis ter beschikking gesteld.

De eerste tienduizend negentiende-eeuwse boeken zijn nu dus gedigitaliseerd. Het gaat onder meer om vertaalde werken van Voltaire maar ook bijvoorbeeld L.A. te Winkels Leerboek der Nederlandsche spelling en Groen van Prinsterers Handboek der geschiedenis van het vaderland.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: