Alle brieven van Van Gogh vertaald in het Chinees

Afgelopen week is in Shanghai de Chinese vertaling van de volledige correspondentie van Vincent van Gogh gelanceerd. De volledige, geïllustreerde en geannoteerde uitgave bevat alle 819 overgeleverde brieven die Vincent van Gogh schreef, voor het merendeel aan zijn broer Theo, en daarnaast 83 brieven die aan hem werden gericht door familieleden en bevriende kunstenaars.

Naast de briefteksten en de annotaties zijn de vele schetsen afgebeeld die Van Gogh in zijn brieven maakte. Ook zijn alle genoemde kunstwerken geïllustreerd waar Van Gogh aan werkte of die hij zag in musea of in publicaties; de uitgave bevat meer dan 4300 reproducties.

De Chinese vertaling van Vincent van Gogh – De brieven is een publicatie van Shanghai Fine Arts Publisher in samenwerking met het Van Gogh Museum, Huygens ING, en het Nederlands Letterenfonds. Een team van vertalers onder leiding van professor Lin Xianghua heeft vijf jaar aan de vertaling gewerkt. Axel Rüger, directeur Van Gogh Museum:

‘Van Goghs leven en werk inspireert generaties Chinezen. Nu zijn brieven in het Chinees toegankelijk zijn, zal de kennis over Van Gogh als vernieuwend kunstenaar en getalenteerd briefschrijver verder verdiept en verspreid gaan worden.’

Vincent van Gogh – De brieven. De volledige, geïllustreerde en geannoteerde uitgave (6 delen) vormde in 2009 de afsluiting van 15 jaar onderzoek door Leo Jansen, Hans Luijten en Nienke Bakker, de medewerkers van het Van Gogh Brievenproject. Naast de boekeditie werden alle Van Gogh-brieven ook digitaal gepubliceerd in een complete, Engelstalige wetenschappelijke webeditie: www.vangoghletters.org.

- advertentie -

Boek: Vincent van Gogh – Een leven in brieven

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: