Amsterdam: een maritieme stad?

Het IJ rond 1850 (Charles Leickert)
Het IJ rond 1850 (Charles Leickert)

Hoogleraar maritieme geschiedenis Jerzy Gawronski van de Universiteit van Amsterdam spreekt dinsdag 19 mei 2009 over het belang van de scheepvaart voor de stadsstructuur van Amsterdam.

Titel van de oratie van de hoogleraar Maritieme en urbane archeologie van de late middeleeuwen en de vroegmoderne periode luidt: ‘Amsterdam: een maritieme stad?’.

Gawronski is van mening dat de rol van het maritieme bedrijf in het debat over de zeventiende-eeuwse Amsterdamse stedelijke structuur onderbelicht wordt.

Amsterdam maakte als maritiem centrum vanaf het einde van de zestiende eeuw een explosieve ontwikkeling door binnen een zich voortdurend uitbreidend scheepvaartnetwerk. De stad groeide in de Gouden Eeuw uit tot een knooppunt van een mondiaal handels- en scheepvaartsysteem.

- advertentie -

Tussen 1580 en 1660 werd de stad in vier geplande stadsuitbreidingen gemoderniseerd. Dit resulteerde in de typische halfcirkelvormige plattegrond met een concentrisch grachtenpatroon en radiale straten. Het scheppen van ruimte aan het IJ voor havenfaciliteiten en bedrijfsgebieden was een belangrijke drijfveer bij de realisatie van dit stedenbouwkundig plan.

Dinsdag 19 mei 2009, 14:30 uur. Aula van de UvA. Entree vrij. Route

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Meer van dit soort berichten? Like ons dan!

Gelijk naar geschiedenisboeken over:
Ook adverteren op Historiek?
Goede keus! Klik hier