Dark
Light

Aquarellen Nederlandse overlevende Dodenspoorweg online

2 minuten leestijd
Aquarel van Fred Seiker (STIWOT)

Op de website Go2War2.nl zijn aquarellen van Fred Seiker gepubliceerd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij in Nederlands-Indië krijgsgevangenen genomen door de Japanners. Hij werd tewerkgesteld aan de Birma-Siam Spoorweg, vanwege de erbarmelijke omstandigheden waaronder de arbeiders moesten werken ook wel de “Dodenspoorweg” genoemd.

Aquarel van Fred Seiker (STIWOT)


De aquarellen, die Fred Seiker na de oorlog maakte, tonen de ontberingen die hij als krijgsgevangene en dwangarbeider moest doorstaan. Naar eigen zeggen zijn de verschrikkingen in zijn tekeningen “slechts een deel van de onmenselijke praktijken die door de Japanners gepleegd werden”. De geboren Rotterdam stelt dat veel geallieerde krijgsgevangenen tot op de dag van vandaag aan mentale trauma’s en fysieke afwijkingen lijden. Met zijn tekeningen wil hij “mensen, speciaal de jongere generatie, tonen wat er nu werkelijk gebeurde tijdens die afschuwelijke tijd”.

Fred Seiker werd in 1915 geboren in Rotterdam. Zijn lagere school en verdere opleiding werden in Rotterdam voltooid en later kwam hij op de Rotterdamse Zeevaartschool voor Machinisten terecht. Hij diende voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Nederlandse Koopvaardij.

In 1942 raakte Fred betrokken bij de Japanse invasie van Java. Omdat hij niet in staat was het eiland te verlaten, meldde hij zich als vrijwilliger bij het Nederlandse leger op Java en werd vervolgens krijgsgevangene gemaakt. Hij werd getransporteerd naar de Changi gevangenis in Singapore waarvandaan hij naar Thailand werd gestuurd om als dwangarbeider te werken aan de beruchte “Dodenspoorweg”. Hij bracht de resterende oorlogstijd door aan deze spoorweg en slaagde erin te overleven.

Hoewel de oorlog op 15 augustus 1945 eindigde, werden de Nederlandse krijgsgevangenen niet vóór mei 1946 gerepatrieerd. Fred vestigde zich hierna in het Verenigd Koninkrijk.

Aquarel van Fred Seiker (STIWOT)

Na zijn pensionering in 1985 verhuisde hij met zijn vrouw Elizabeth naar Worcester. Fred begon te schilderen als hobby en is inmiddels een veelzijdig aquarellist. Zijn werk bestaat gewoonlijk uit landschappen, schepen ,stadsgezichten en aanverwante onderwerpen. Zijn aquarellen over de oorlogstijd hebben een andere stijl. Ze zullen in augustus als tijdelijke expositie getoond worden in Museum Bronbeek in Arnhem.

Ondanks alles voelt Fred zich toch bevoorrecht dat hij de bouw van de Birma-Siam Spoorweg heeft meegemaakt, omdat hij “de kracht heeft gevoeld van de onoverwinnelijke geestkracht van de beschaafde mens.” Hij verklaart:

Ik heb de mensheid gezien op z’n allerbest en op hetzelfde moment op zijn diepste dieptepunt. Ik heb mensen, van een burgerlijke status op niveau, zien verkruimelen als droge modder, verstoken van alle zelfrespect en van enige bekommernis om anderen. Maar ik heb ook kleine luiden met een bescheiden achtergrond plotseling zien opstaan als onverschrokken leiders, met een gigantische spirituele kracht.

De online tentoonstelling van de aquarellen over de oorlogstijd telt veertien pagina’s, waarvan de eerste zes een inleidende en aanvullende tekst bevatten. Vanaf pagina zeven zijn op elke pagina drie aquarellen opgenomen met bijbehorende onderschriften. De teksten zijn zowel in het Nederlands als Engels beschikbaar.

~ STIWOT

De aquarellen en tekst zijn hier te vinden

Gerelateerde boeken:

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek en trekt maandelijks honderdduizenden bezoekers. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen toegankelijk maken voor een breed publiek. Meer informatie