Geschiedenis-winkel

Archeologisch onderzoek Westerbork van start

Foto: Herinneringscentrum Kamp Westerbork
Op het terrein van voormalig concentratiekamp Westerbork is dinsdag een archeologisch onderzoek van start gegaan. Het onderzoek vindt plaats voorafgaand aan bouwwerkzaamheden in en rond de voormalige woning van de commandant van het kamp.

De kampwoning zal binnenkort gerestaureerd worden. Daarnaast wordt er een glazen overkapping over de voormalige commandantwoning geplaatst worden. Deze koepel moet de woning beschermen tegen- advertentie -

weer en wind en ervoor zorgen dat deze bewaard blijft voor de toekomst. Naast de woning moet een conferentieruimte komen. Het is de bedoeling dat hier onder meer educatieve projecten en presentaties gehouden kunnen worden.

Er zijn daarnaast plannen voor de herinrichting van het voormalige kampterrein. Het is onder meer de bedoeling dat hier origineel barakmateriaal teruggeplaatst wordt. Begin dit jaar zegde het ministerie van VWS een subsidie van 1,6 miljoen euro toe voor de plannen.

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt er dus archeologisch bodemonderzoek uitgevoerd. Het is voor het eerst dat er in de grond van het voormalige doorgangskamp wordt gezocht naar sporen die de kampbewoners hebben achtergelaten.

Rond de villa van kampcommandant Albert Konrad Gemmeker worden enkele opgravingsputten aangelegd. De archeologen hopen hier materiaal te vinden dat door Gemmeker of zijn Joods ‘personeel’ werd verloren of verstopt. Ook in de woning zelf gaan archeologen op zoek naar gebruikssporen van de diverse bewoners. Uit soortgelijk onderzoek elders is gebleken dat in kruipruimtes, op vlieringen en in kieren en gaten vaak materiaal te vinden is dat het levensverhaal van de bewoners op een bijzondere manier belicht.

Verder wordt de vuilstortplaats ten noorden van het kampterrein door de archeologen onder handen genomen. De onderzoekers willen er achter komen hoe groot de vuilstort precies is en bekijken of deze ook in de Molukse periode van kamp Westerbork is gebruikt.

Archeologisch onderzoek op kampterreinen op deze schaal is volgens Herinneringscentrum Kamp Westerbork nieuw voor Nederland. Vorig jaar werd een eerste, kleinschaliger onderzoek in Kamp Amersfoort uitgevoerd. In Duitsland, Polen en Oostenrijk zijn al veel vaker dergelijke opgravingen uitgevoerd.

- advertentie -

Archiefstukken:

Meer tips ➱

Verder speuren:

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister