Beknopt klimaathandboek voor musea

13 fundamentele factoren
Beknopt klimaathandboek voor musea
Beknopt klimaathandboek voor musea

GESPONSORD BERICHT Technisch rapport opgesteld door vakexpert Cord Brune – nu gratis downloadbaar

Cord Brune, voornaam spreker van de werkgroep “preventieve conservatie” bij de Vereniging van restaurateurs, heeft zijn expertise neergeschreven in een exclusieve publicatie. Hierin bekijkt Brune het complexe vraagstuk van een museum en de heersende klimaatfactoren.

De conservatie van kunstwerken is een werk van passie voor ieder museum. Niettegenstaande dat alle verantwoordelijken binnen het museum er alles aan doen om de invloed van schadelijke factoren te beperken of zelfs te elimineren, worden deze toch geconfronteerd met onvermijdelijke invloeden van warmte en vochtigheid. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor deze kunstwerken. Optimale klimaatomstandigheden zijn afhankelijk van de combinatie van het gebruikte materiaal, de gekozen productietechniek en een aantal andere factoren. Daarom is het standpunt van een expert zeer welkom in deze materie.

Naast een overzicht van de verschillende klimatologische factoren, biedt dit document een h – x Mollier diagram en grafieken om de klimaatwaarden in klassen onder te verdelen. Met dit technisch rapport geeft hij een compleet overzicht van de klimatologische factoren die van invloed zijn op kunstcollecties.

Beknopte inhoud:

  • 14 pagina’s technische uiteenzetting geschreven door Cord Brune, expert in preventieve conservering van kunst
  • h – x Mollier diagram en grafieken om de klimaatwaarden in klassen onder te verdelen
  • perfect geschikt als een opfrissing of als dagelijks werkmiddel

Download het klimaathandboek hier

Beknopt klimaathandboek voor musea

Bekijk meer over:

Nieuws

Categorieën

Onze belangrijkste rubrieken: