Beladen tentoonstelling in Spoorwegmuseum

Aankomende dinsdag opent in Het Spoorwegmuseum in Utrecht de expositie Beladen treinen, Jodentransporten in de Tweede Wereldoorlog. Met de opening van de nieuwe vaste tentoonstelling krijgt deze zwarte bladzijde in de geschiedenis van de spoorwegen een vaste plek in het museum.

Wagon bij Westerbork
Uitgangspunt van de tentoonstelling zijn de getuigenissen van mensen die de transporten naar de concentratie- en vernietigingskampen mee hebben gemaakt. De expositie plaatst de transporten volgens het museum in Europees perspectief waardoor een compleet beeld wordt geschetst van de hele organisatie en uitvoering van de Jodentransporten in de Tweede Wereldoorlog.

De expositie wordt ingericht rondom een Nederlandse bagagewagen uit 1914 die begin deze eeuw is teruggevonden in Roemenië. De wagen werd in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers in beslag genomen. Wat er tijdens en na de oorlog precies met deze bagagewagen is gebeurd, kan niet meer worden achterhaald. Bezoekers aan Het Spoorwegmuseum associëren de wagen vanwege zijn uiterlijk sterk met de Jodentransporten. Daarom heeft het museum besloten de expositie juist rond deze bagagewagen te organiseren.

Binnen in de wagen wordt het verhaal over de Jodentransporten overgebracht. Bezoekers die de wagen betreden, horen alleen de stemmen van mannen en vrouwen die de verhalen voorlezen. Buiten de wagen wordt met behulp van een touchscreen scherm aandacht besteed aan de rol van de spoorwegen bij de Holocaust, de logistiek, bureaucratie en de verhalen van daders, slachtoffers en omstanders.

- advertentie -
Oude bagagewagon in het Spoorwegmusem – Foto: Spoorwegmusem

Het Spoorwegmuseum:

De rol die de spoorwegen in Europa speelden bij de Holocaust is omstreden. In alle door de Duitsers bezette gebieden werkten de spoorwegbedrijven op enigerlei wijze samen met de Duitsers, wat uiteindelijk resulteerde in de massadeportaties per trein naar de concentratie- en vernietigingskampen. Ook de Nederlandse Spoorwegen speelden een cruciale rol bij de Jodentransporten.

Tussen juli 1942 en september 1944 werden 102.000 Joden en enkele honderden Roma en Sinti per trein vanuit Nederland, via Westerbork, naar de vernietigingskampen gebracht.

De Nederlandse Spoorwegen stelden de dienstregelingen voor deze transporten op en de treinen werden tot de Nederlands-Duitse grens gereden door Nederlandse stokers en machinisten. De kosten voor deze transporten declareerde NS bij de Duitsers.

Sporen naar het front

Op 30 maart opent het Spoorwegmuseum een grote tentoonstelling over de rol van de trein in oorlogstijd: ‘Sporen naar het front’. Een onderdeel van dit onderwerp zijn de Jodentransporten die in de Tweede Wereldoorlog naar de concentratie- en vernietigingskampen plaatsvonden. Hieraan wordt dus in de nieuwe vaste presentatie aandacht besteed.


Archiefstukken:

Meer tips ➱

Verder speuren:

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister