Week van de koloniale geschiedenis
Dark
Light

‘Beoordeel musea op variëteit en maatschappelijke meerwaarde’

1 minuut leestijd
Musea voor Mensen
Musea voor Mensen

Musea voor Mensen
Musea voor Mensen
Bij de beoordeling van musea moet meer gekeken worden naar variëteit en maatschappelijke meerwaarde. Dat is een van de conclusies die de Commissie Putters trekt in het rapport ‘Musea voor Mensen’, dat deze week op het Museumcongres in Leeuwarden werd gepresenteerd.

Wat de commissie betreft ontwikkelen musea een zogenaamde beoordelings- en verantwoordingssystematiek die recht doet aan de variëteit en de maatschappelijke waarde van musea, zoals bijdragen aan onderwijs, toerisme of de creatieve industrie.

De commissie adviseert musea te kiezen voor een helder eigen profiel met een herkenbare collectie. Putters:

“Wees helder in wat voor soort museum je wilt zijn, draag dat uit, spits je collectie hierop toe en kies daar partners op uit. Het museum van de toekomst is een museum dat zich bewust is van de ambities en belangen van stakeholders, zoals bedrijven, maar ook zorginstellingen voor activiteiten rond doelgroepen uit die sector. Musea moeten belanghebbenden steeds weer overtuigen van hun meerwaarde. Samenwerking – zowel inhoudelijk als organisatorisch – kan musea helpen hun slagkracht te vergroten”.

De rol van de overheid moet volgens de commissie vooral stimulerend en ondersteunend zijn, gericht op verbinding tussen bijvoorbeeld musea en onderwijs en het bedrijfsleven. Ook de verschillende overheden die met een museum te maken hebben moeten samenwerken, zonder tegenstrijdige eisen te stellen.

De commissie Putters onderzocht actuele voorbeelden van innovatie en nieuwe vormen van partnerschappen uit de museale praktijk en mogelijkheden voor integratie of fusie met andere museale en culturele instellingen.

Het rapport ‘Musea voor Mensen’ is hier te downloaden (pdf).

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen gratis toegankelijk maken. Meer informatie