Beperkte plaats voor Canon in Historisch Museum

Afbeelding: NHM
Afbeelding: NHM

Het Nationaal Historisch Museum in Arnhem zal de canon van Nederland niet als leidraad nemen. De directeuren van het museum, Erik Schilp en Valentijn Byvanck, hebben dat woensdag laten weten.

Byvanck en Schilp presenteerden woensdag een pamflet met daarin hun visie op de toekomst van het Nationaal Historisch Museum. Dit pamflet vormt het startpunt voor de verdere ontwikkeling van het Museum.

Los van de canon kiest het Nationaal Historisch Museum voor vijf eigen thema’s: ik en wij, land en water, rijk en arm, oorlog en vrede en lichaam en geest. Deze thema’s krijgen ieder hun eigen ruimte in het museum.

Bijvanck en Schilp schrijven in het pamflet: “De canon van Nederland is in het nieuwe museum belangrijk en geruisloos aanwezig. Het museum ziet het niet als zijn taak een visueel beeldverslag van de canon
te leveren. Het bevat geen vijftig kamers met canonvensters en behandelt evenmin diepgaand alle canonvensters. Maar de ‘grote’ gebeurtenissen die veel Nederlanders onmiddellijk herkennen krijgen zeker een plaats in het museum. Deze ijkpunten bevoorrechten niet bepaalde gebeurtenissen, maar bieden de bezoeker een rijk kader waaruit hij zijn eigen lijst met favorieten kan samenstellen.”

Minister van Cultuur Ronald Plasterk heeft eerder aangegeven dat hij graag zag dat het Nationaal Historish Museum de canon als leidraad zou nemen.

Bijvanck en Schilp kiezen, zo blijkt wel uit het pamflet, voor een eigenzinnige aanpak. Zo kiezen ze er niet voor om zich specifiek te richten op jongeren en families die normaal gesproken geen musea bezoeken. Een wens die minister Plasterk uitsprak toen hij Arnhem aanwees als de plek voor het NHM. Wat de directeuren van het NHM betreft moet het museum zich richten op alle Nederlanders.

Het NHM streeft een interactieve aanpak na. Zo kunnen bezoekers bij het binnengaan van het museum straks in een speciale ruimte bijvoorbeeld aangeven wat hun belangrijkste gebeurtenissen van dat jaar zijn, vergezeld van een korte motivatie. Deze persoonlijke berichten worden later toegankelijk voor andere bezoekers en ieder jaar zal de balans opgemaakt worden van deze geschiedschrijving in een jaardocument dat inzicht geeft in de wijze waarop bezoekers zich met de geschiedenis van hun eigen tijd bezighouden.

Minister Plasterk heeft inmiddels aangegeven het geen probleem dat de officiële canon van de Nederlandse geschiedenis niet de leidraad wordt. Daarnaast zei hij “enthousiast” te zijn over de gepresenteerde plannen voor het toekomstige Nationaal Historisch Museum in Arnhem.

Categorieën

Onze belangrijkste rubrieken: