Beschermde status voor Antwerps kerkschip

Het Kerkschip Sint-Jozef, dat momenteel aan de Noorderlaan in Antwerpen ligt, heeft van Geert Bourgeois, de Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed, de status van voorlopige bescherming gekregen.

Het is de bedoeling dat het schip binnen een jaar de status van definitieve bescherming krijgt. Het voormalige betonnen bunkerschip werd in 1942 in opdracht van de Duitsers in Rotterdam gebouwd. Het moest de Duitse vloot helpen bevoorraden, maar heeft dit uiteindelijk nooit gedaan.- advertentie -

Wat het Vlaamse ministerie betreft is het ruim 95 meter lange schip “een van de gaafste overgebleven exemplaren van die grootte voor de Europese geschiedenis van de botenbouw in gewapend beton”.

Na de oorlog werd het schip eerst gebruikt als opslagschip voor kolen in de haven van Antwerpen. In 1950 is het door de toenmalige eigenaar, de firma Antoine Vloerbeghs, aangeboden aan het Aartsbisdom Mechelen om het om te bouwen tot een kerkelijk en sociaal centrum voor de binnenvaartschippers en hun families. Minister Bourgeois:

Voor de unieke herbestemming van opslagschip tot apostolaat voor de schippers zijn de bestaande romp en de spantconstructies behouden. Door de gedrevenheid van de toenmalige aalmoezenier J. Van de Busch en de hele schippersgemeenschap, is het schip ingericht en omgebouwd tot een plaats voor de eredienst en als ontmoetingscentrum.

Op 1 oktober 1952 kreeg het schip als Kerkschip Sint-Jozef een eerste ligplaats aan het 1ste Havendok nr. 112 in Antwerpen.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: