Beschermde status voor Gents klooster

Foto: Kathleen Lanclus, Onroerend Erfgoed
De Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed, Geert Bourgeois, heeft deze week de voorlopige bescherming ondertekend van het Ongeschoeide Karmelietessenklooster in de Gent. Het is de bedoeling dat het klooster binnen een jaar de status van definitieve bescherming krijgt.

De orde van de ongeschoeide karmelietessen of Theresianen in Gent werd, onder impuls van aartshertogin Isabella, in 1622 opgericht. Het klooster dateert van 1643. In 1843 werd het klooster door een brand getroffen. De heropbouw duurde tot 1866.Minister Bourgeois naar aanleiding van de verleende beschermde status:

- advertentie -

De volledige kloostersite wordt voorlopig beschermd omwille van zijn historische, architectuurhistorische en sociaal-culturele waarde. Het klooster is nog grotendeels in de staat zoals het na de brand van 1843 heropgebouwd is. Het eenvoudige voorkomen en de ingetogen sfeer die eigen is aan zijn specifieke kloosterfunctie zijn duidelijk bewaard gebleven. Ook de tuinen met grotten, die typerend zijn voor de karmelietessenkloosters, zijn nog in grote mate behouden.

Tot december 2007 woonden in het klooster nog zusters, maar momenteel is het klooster aan het Jongerenhuis in erfpacht gegeven. De kapel is in gebruik genomen door de Anglicaanse parochie Saint John.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: