Brim-subsidie voor vijfhonderd monumenten

Huys ten Donck, Ridderkerk – Foto: G. Bogers
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft dit jaar bijna 58 miljoen euro uitgetrokken voor de instandhouding van ongeveer vijfhonderd monumenten. De rijksdienst heeft dat dinsdag bekendgemaakt.

De subsidie is bedoeld voor de instandhouding van gebouwde, groene en dit jaar voor het eerst ook archeologische rijksmonumenten. Meer dan de helft (31 miljoen euro) van het toegekende subsidiebedrag gaat naar de instandhouding van 230 kerkgebouwen. Zo subsidieert de rijksdienst bijvoorbeeld een groot onderhoudsplan van de St. Servaaskerk aanhet Vrijthof in Maastricht.

- advertentie -

De subsidie wordt toegekend op basis van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2011 (Brim). De subsidie is bedoeld voor planmatig onderhoud, en incidenteel restauratie, van rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om boerderijen, molens, kerken, parken en archeologische monumenten. Het Rijk draagt voor maximaal 65 procent bij aan de subsidiabele kosten voor uitvoering van een zesjarig instandhoudingsplan. Het resterende bedrag betalen de eigenaren zelf.

De rijksdienst wordt ieder jaar overspoeld met aanvragen voor de zogenaamde Brim-subsidie. Dit jaar kwamen er op de eerste dag dat er een aanvraag ingediend konden worden ruim 2200 aanvragen binnen. De RCE:

Daarmee was de subsidiepot direct ‘overvraagd’. Een onafhankelijke loting door de landsadvocaat bepaalde uiteindelijk de volgorde van behandeling voor de complete aanvragen van de eerste dag. De Rijksdienst moest 1700 aanvragen afwijzen omdat het budget niet toereikend waw.

Ook voor komend jaar verwacht de Rijksdienst veel aanvragen.

  • Overzicht van toegekende Brim-subsidie (pdf)

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Meer van dit soort berichten? Like ons dan!

Gelijk naar geschiedenisboeken over:
Ook adverteren op Historiek?
Goede keus! Klik hier