Val van Saigon (1975)

De Val van Saigon markeert het einde van de Vietnamoorlog. Op 30 april 1975 geeft de Zuid-Vietnamese overheid zich over aan de Noord-Vietnamese Vietcong en begint de eenwording van Vietnam.

In Search of Beethoven (2009) – Film

Documentaire over het leven en werk van componist Ludwig van Beethoven. Geregisseerd door Phil Grabsky. In deze documentaire wordt het leven en werk van Beethoven uitgebreid onderzocht. Regisseur Phil Grabsky plaatst de composities van de componist chronologisch in diens biografie. Dit aan de hand van onder meer briefcitaten. Grabsky gaat

Nederlandse Abortuswet (1984)

De Nederlandse Abortuswet (1984) oftewel de Wet afbreking zwangerschap. Wet uit 1984 die abortus provocatus in Nederland onder bepaalde woorden toestaat.

Zengakoeren – Japanse studentenorganisatie

Zengakoeren, ook wel Zengakuren. Japanse studentenorganisatie. In Japan werd in 1948 de linkse studentenorganisatie Zengakoeren opgericht. De naam van de organisatie was een afkorting van ‘Federatie van Verenigingen voor Studentenzelfbestuur van Geheel Japan’. De kern van de organisatie bestond uit afgevaardigden van verschillende studentenverenigingen in Japan. De Zengakoeren verenigden zich

Teller-amendement (1898)

Kort voor het begin van de Spaans-Amerikaanse oorlog van 1898 wordt in Amerika het Teller-amendement aangenomen. Dit op initiatief van de senator van Colorado: Henry Moore Teller.

Belgische staatkundige mores op EU-schaal

Het was de afgelopen tijd vele malen in het nieuws: voormalig Belgisch premier Guy Verhofstadt wil Europa in. Als voormalig lang zittend regeringsleider spreken zijn methodes en resultaten in een ‘mini-EU’ vóór hem, zo lijkt het. Ze zijn uitvloeisels van eeuwenoude Belgische politieke gewoonten. Of zijn ze juist voorbeelden van

Slavernij – Suriname & Curaçao

Nederland heeft actief deelgenomen aan de handel in slaven. In dit artikel informatie over de slavernij in Suriname en op Curaçao. Een beknopt overzicht.

Slavenforten aan de Goudkust (Ghana)

Aan de Goudkust (Ghana) werden door de slavenhandelaren diverse slavenforten gebouwd. In dit artikel staan we stil bij de geschiedenis van deze slavenforten.

Juche-ideologie (Noord-Korea)

Noord-Koreaanse ideologie waarbij gestreefd wordt naar autarkie, een gesloten staatshuishouding en zelfvoorzienendheid. De Juche-ideologie werd in 1955 in Noord-Korea ontwikkeld door Kim Il Sung, premier en partijleider van de Koreaanse Arbeiderspartij. Uitgangspunt van zijn ideologie is dat een volk zelfredzaam moet zijn. Noord-Korea moest volledig onafhankelijk worden van de buitenwereld.

De anti-kraakwetten

Het kraken van leegstaande panden is een verschijnsel dat in het midden van de jaren zestig voor het eerste van zich doet spreken. Sindsdien zijn er een aantal pogingen gedaan het kraken en de leegstand van panden bij wet aan te pakken, met wisselend succes.