Wanneer is een historicus een historicus?

Tacitus wordt doorgaans aangeduid als historicus, maar het is welbeschouwd misleidend. De overeenkomst tussen een historicus zoals u en ik die kennen en een Tacitus gaat eigenlijk maar weinig verder dan dat hij rekenschap geeft van het verleden.

Iemand mores leren – Betekenis en herkomst

Wanneer je iemand stevig de waarheid zegt of flink straft, kan je zeggen dat je deze persoon “mores leert”. Het woord “mores” is afkomstig uit het Latijn en betekent zoveel als “zeden” of “goede manieren”.

Brood in de oudheid

Plinius de Oudere (23-79 na Chr.) wist het al: “De voortreffelijkheid van de beste broden hangt voornamelijk af van de kwaliteit van het tarwe en hoe fijn het gemalen wordt” en “personen die zuurdesembrood eten zijn sterker van lijf”. Brood was basisvoedsel én business in de oudheid.

Marcus Aurelius (121-180) – Biografie van de Romeinse keizer

De Romeinse keizer Marcus Aurelius (121-180) geldt als een van de bekendere keizers uit de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Wie was deze man? Hoe zag zijn bestuur eruit? En wat heeft Marcus Aurelius, die tussen 161 en 180 Romeins keizer was, op korte en langere termijn betekend voor de

Zolder – Woord afkomstig uit het Latijn

Het woord zolder kennen we allemaal. Minder bekend is het feit dat dit begrip uit de architectuur afkomstig is uit de Oudheid. De term zolder is namelijk via de Romeinen ontleend aan het Latijn. Hoe zit dit precies?

De dood van keizer Nero

Nero is de geschiedenis ingegaan als een van de slechtste keizers. Sommigen vinden zelfs dat hij nog verdorvener was dan Caligula. Zijn ambtsperiode was doortrokken van moord en doodslag. Iedereen, hoog of laag, familie of vreemd, was bang voor zijn bloeddorstige geest.

Romeinse wagen met erotische afbeeldingen gevonden

In Pompeii hebben archeologen een ceremoniële Romeinse wagen gevonden, met daarop verschillende erotische en huiselijke afbeeldingen. De onderzoekers spreken van een “unieke vondst” en vermoeden dat de ijzeren wagen werd gebruikt bij een bruiloft.

Geschiedenis van Valentijnsdag

Valentijnsdag: 14 februari is de dag van de liefde, maar kan net zo goed de dag van de commercie genoemd worden. Waar komt het feest eigenlijk vandaan?

Rome 455, Washington 2021?

Het is betekenisloos het voorindustriële Romeinse Rijk te vergelijken met de postindustriële Verenigde Staten. Er is meer inzicht te winnen door de gebeurtenissen in Amerika te vergelijken met die in de Weimar-republiek.

Caligula in Katwijk

"Plotseling gaf hij bevel schelpen te verzamelen, die hij “krijgsbuit van de Oceaan, verschuldigd aan Capitool en Palatijn” noemde, en daarmee hun helmen en zakken te vullen."

Caesar en de keizersnede

Volgens hardnekkige verhalen verwijst de keizersnede naar de Romeinse veldheer Julius Caesar, die zelf overigens geen keizer was, maar van wiens naam wel de woorden ‘keizer’ en ‘tsaar’ zijn afgeleid.

Hoe zag een Gallisch dorpje eruit?

Laten we eerlijk zijn: u denkt niet werkelijk dat een Gallisch dorpje er uitzag zoals in Asterix. Maar goed, hoe zag zo’n Gallisch dorp er dan wél uit?